Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
385/2023
18 197 913,91 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. Jún 2023
Kúpna zmluva
27/2023
25 200,00 € BMT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. Jún 2023
MEDIS Nitra, spol. s r.o. - Kúpna zmluva
28/2023
38 947,20 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe
29/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
13. Jún 2023
Dodatok č. 07 k zmluve č. 10NSP2000122
Dodatok č. 07 k zmluve č. 10NSP2000122
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
9. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. SK029/2009
23/2023
0,00 € IMUNA PHARM, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
9. Jún 2023
Kúpna zmluva
24/2023
58 440,00 € Meare s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
9. Jún 2023
TYREX-Xray, s.r.o. - Kúpna zmluva
25/2023
102 600,00 € TYREX-Xray, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
9. Jún 2023
Zmluva na výkon autorského dozoru - PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
26/2023
16 680,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
8. Jún 2023
Zmluva o výpožičke prístrojového vybavenia Bio-Rad/DiaMed
22/2023
0,00 € EUREX MEDICA, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 37659737
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 € DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
31. Máj 2023
Zmluva o prevzatí dlhu
21/2023
7 127,68 € Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
30. Máj 2023
Kúpna zmluva - ULTRAMED, s.r.o.
20/2023
186 360,00 € ULTRAMED, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 02-S/2023/ZL
19/2023
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č. 11-P/2022/FL
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č. 11-P/2022/FL
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
15. Máj 2023
Dodatok č. 33 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000217
Dodatok č. 33 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000217
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
0,00 € ENERGOPROJEKT, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. Máj 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 3 k zmluve č. S131600042
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. 3 k zmluve č. S131600042
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. S160500226
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. S160500226
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. Máj 2023
Dodatok č. 25 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3008NSP2000117
Dodatok č. 25 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 3008NSP2000117
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach