Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2023
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000212
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000212
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
24. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 02/2023
5/2023
Doplnená
0,00 € Ing. Jana Široká - CYKLOKÁVA Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
13. Február 2023
Dohoda o spolupráci
3/2023
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
8. Február 2023
Dodatok č. 32 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000217
Dodatok č. 32 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73NSP1000217
0,00 € DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
7. Február 2023
Dodatok č. 24 k zmluve o poskytovaní zdravotnej stasrostlivosti č. 3008NSP2000117
Dodatok č. 24 k zmluve o poskytovaní zdravotnej stasrostlivosti č. 3008NSP2000117
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Január 2023
Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny
2/2023
271,00 € Linde Gas, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
23. Január 2023
Dodatok č. 1 ku KZ č. Z202211882_Z
Z202211882_Z
0,00 € SURVEYE, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
16. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služby
02/2023
5 000,00 € Debitum, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
12. Január 2023
Zmluva o dodávkach zdravotníckeho vybavenia Exdia 1104086/2/2022
1104086/2/2022
0,00 € Axon Lab spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
10. Január 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
1/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
4. Január 2023
Dodatok č. 2 k zmluve z 28.02.2013 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby
Dodatok č. 2 k zmluve z 28.02.2013 o poskytovaní služieb pracovnej zdravotnej služby
0,00 € ALW, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
2. December 2022
Zmluva o dielo - Osobná dozimetria
VF 2G22-43001-S01
0,00 € VF, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
14. December 2022
Zmluva
91/2022
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
95/2022
6,00 € LA-RO COR s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
97/2022
9 900,00 € JUDr. Gabriela Reichová Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. December 2022
Zmluva o dielo
96/2022
Doplnená
198 000,00 € KERAMOSPOL projekt, s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
22. December 2022
Dodatok č. 23 k zmluve o poskytovaní zdravotnej stasrostlivosti č. 3008NSP2000117
Dodatok č. 23 k zmluve o poskytovaní zdravotnej stasrostlivosti č. 3008NSP2000117
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
DSP 378
0,00 € Mária Šmýkalová Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
DSP 379
0,00 € Miroslava Uhrovčíková Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. December 2022
Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku
DSP 380
0,00 € Ľudmila Hagarová Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach