Centrálny register zmlúv

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Zmluva o dielo
18/2023
78 547,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
2. Máj 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č. 10SP2000122
Dodatok č. 6 k zmluve č. 10SP2000122
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Apríl 2023
Rámcová dohoda
12/2023
66 347,00 € Pekáreň Podhorie s.r.o. - Rámcová dohoda Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Apríl 2023
Rámcová dohoda
13/2023
8 750,16 € INMEDIA, spol. s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Apríl 2023
Rámcová dohoda
14/2023
107 937,16 € NOVOCASING NITRA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Apríl 2023
CHRIEN, spol. s r.o. - rámcová dohoda
15/2023
103 375,68 € CHRIEN, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Apríl 2023
Rámcová dohoda
16/2023
145 969,94 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
26. Apríl 2023
Zmluva o spolupráci
17/2023
0,00 € BIOM-R, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
25. Apríl 2023
Servisná zmluva - GreMi KLIMA, s.r.o.
11/2023
18 700,00 € GreMi KLIMA, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
20. Apríl 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000212
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 73ZSDD000212
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
17. Apríl 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
Dodatok č. 1 k zmluve o podpore špecializačného štúdia zdravotníckeho pracovníka v rámci rezidentského štúdia
Doplnená
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. Apríl 2023
Kúpna zmluva
8/2023
20 388,00 € Impax Trading, spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. Apríl 2023
UNOMED spol. s r. o. - kúpna zmluva
9/2023
46 500,00 € UNOMED spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 203/2023
203/2023
25 806,00 € Messer Medical Home Care Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
11. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 10/2023
10/2023
9 000,00 € Bio G, spol. s r. o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb na sprístupnenie softwarového riešenia dochadzka.online
7/2023
Doplnená
9 500,00 € Attendance, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
27. Marec 2023
Dodatok č. 29 k zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.09.2005
Dodatok č. 29 k zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.09.2005
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
8. Marec 2023
Sublicenčná zmluva
6/2023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
3. Marec 2023
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/23/02/02
D/99/23/02/02
600 266,10 € BFF Central Europe s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
21. Február 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotnej starostlivosti
4/2023
0,00 € MUDr. JUDr. Miroslav Pavlák Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach