Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302011X424-122-15
IROP-D2-302011X424-122-15 (561/22/2023/14)
402 664,50 € Košický samosprávny kraj Mesto Rožňava
6. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 19/2023/VB
3994/2023/OSM-15913 (560/9/2023/68)
0,00 € Košický samosprávny kraj Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
5. Jún 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
00909/2023/ORR-19229 (556/21/2023/60)
3,11 € Helena Fazekašová, rod. Čorbová Košický samosprávny kraj
5. Jún 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
00909/2023/ORR-19536
6,38 € Jana Horenská Košický samosprávny kraj
5. Jún 2023
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
00909/2023/ORR-17392 (558/21/2023/62)
0,47 € Pavol Tréfa Košický samosprávny kraj
5. Jún 2023
Nájomná zmluva
00605/2022/ORR-45529 (559/21/2023/63)
8,67 € Ing. Peter Strnisko, Jana Strnisková Košický samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
05668/2023/OVP-21857 (55618/2023/95)
20 000,00 € Košický samosprávny kraj Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o.
31. Máj 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb č. Z-01/2023
0444/2023/OVP-19480 (552/18/2023/94)
6 311,09 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s,r,o,, r.s.p. Košický samosprávny kraj
31. Máj 2023
Memorandum of understanding
02655/2023/ODDEZ-19171 (553/26/2023/2)
10 000,00 € Assemblée des Régions dÉurope (AER) Košický samosprávny kraj
31. Máj 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
1828/2023/OPaI-20099 (555/8/2023/20)
0,00 € Konzorcium mimovládnych organizácií (Arcidiecézna charita KE, Človek v ohrození, n.o., DORKA, n.o., Liga za ľudské práva, Mareena, Nadácia DEDO, Oáza-nádej pre nový život, n.o., Všetci pre rodinu, n.o., Liga za duševné zdravie SR)) Košický samosprávny kraj
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5467/2023/ORR-20246
5467/2023/ORR-20246 (545/21/2023/59)
100 000,00 € Košický samosprávny kraj; Košice Región Turizmus ALDI s.r.o.
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2036/2023/OSV-5330 (546/16/2023/152)
63 687,00 € Košický samosprávny kraj Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
29. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
4164/2023/OSV-11112 (547/16/2023/153)
111 452,28 € Košický samosprávny kraj FOR REGION, n.o.
29. Máj 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 2518/2017/OSV-5017
981/2023/OSV-14826 (549/16/2023/155)
35 946,60 € Košický samosprávny kraj Domov sociálnych služieb "Hrabiny"
26. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
539/22/2023/13 (00244/2023/SOIROP-18455)
3 172 591,74 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Košický samosprávny kraj
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
538/22/2023/12 (00240/2023/SOIROP-18308)
1 108 099,84 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice Košický samosprávny kraj
26. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
537/22/2023/11 (00270/2023/SOIROP-19611)
177 935,87 € Obec Kysak Košický samosprávny kraj
26. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
536/22/2023/10 (01260/2023/SOIROP-18784)
2 304 104,29 € Obec Iliašovce Košický samosprávny kraj
26. Máj 2023
Dodatok č. 4
540/11/2023/2 (1067/2023/OD-19124)
5 804,75 € eurobus, a.s. Košický samosprávny kraj
26. Máj 2023
Dodatok č. 4
541/11/2023/3 (1068/2023/OD-19088)
6 529,82 € ARRIVA Michalovce, a.s. Košický samosprávny kraj