Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
05135/2024/OSK-17671 (398/14/2024/65)
346 967,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
22. Máj 2024
Zmluva č. 0570/VSD/2024
04199/2024/OPaI-17693 (399/18/2024/27)
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košický samosprávny kraj
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 43/2024/OSM
00031/2024/OSM-6989 (400/9/2024/39)
2 070,00 € Košický samosprávny kraj Obec Šamudovce
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
05499/2024/OVP-16130 (394/18/2024/20)
0,00 € Košický samosprávny kraj Mgr. Róbert Krajňák
21. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BNA5-72-74 zo dňa 7.9.2022
01397/2024/SOPIROP-14453 (396/22/2024/4)
385 832,15 € Košický samosprávny kraj Mesto Spišské Vlachy
21. Máj 2024
Poistná zmluva číslo 8-891-014876
05099/2024/OF-15178 (395/10/2024/8)
9 400,00 € Colonade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Košický samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci vo výskume a vývoji
06433/2024/ORRUPaSI (397/21/2024/153)
7 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Košický samosprávny kraj
20. Máj 2024
Dodatok č. 9 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 15.12.2015
6872/2024/OSM-15324 (390/9/2024/36)
0,00 € Košický samosprávny kraj Zemplínske múzeum v Michalovciach
20. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Protokolu o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 19.12.2016
5910/2024/OSM-8554 (391/9/2024/37)
0,00 € Košický samosprávny kraj Škola umeleckého priemyslu
20. Máj 2024
Dodatok č. 12 k Protokolu č. 1 o zverení nehnuteľností do správy zo dňa 24.3.2015
6415/2024/OSM-10899 (392/9/2024/38)
0,00 € Košický samosprávny kraj Správa ciest Košického samosprávneho kraja
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
07525/2024/ORR-16073 (393/21/2024/152)
40 000,00 € Košický samosprávny kraj Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
17. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 5321/2024/OSV-4993 zo dňa 26.3.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5321/2024/OSV-13107 (388/16/2024/151)
156 276,44 € Košický samosprávny kraj Arcidiecézna charita Košice
17. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 5321/2024/OSV-4993 zo dňa 26.3.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5321/2024/OSV-13110 (389/16/2024/152)
498 875,16 € Košický samosprávny kraj Arcidiecézna charita Košice
16. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
4507/2024/OK-13909 (385/15/2024/7)
14 850,00 € Košický samosprávny kraj OMM s.r.o.
16. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o službách vo verejnom záujme prímestskej pravidelnej autobusovej doprave zo dňa 25.2.2022 v znení neskorších predpisov
1249/2024/OD-11780 (386/11/2024/3)
14 180 109,00 € eurobus, a.s. Košický samosprávny kraj
16. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o ochrane investícií č. 4179/2022/OD-8094 zo dňa 25.2.2022
1249/2024/OD-11782 (387/11/2024/4)
0,00 € eurobus, a.s. Košický samosprávny kraj
15. Máj 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. NZ/31-34-311-7372-2024
1706/2024/OSM-14498 (3894/9/2024/35)
23 105,31 € Košický samosprávny kraj Valaliky Industrial Park, s.r.o.
14. Máj 2024
Zmluva o budúcej zámennej zmluve č. 33/2024/OSM
03366/2024/OSM-03366/2024/OSM-12602 (383/9/2024/34)
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Košický samosprávny kraj
13. Máj 2024
Kúpna zmluva
07328/2024/ODDIKT-15335 (381/19/2024/5)
4 366,32 € Košický samosprávny kraj IBG Slovensko, s.r.o.
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatí Krajskej futbalovej ligy
4653/2024/OSK-17290 (382/14/2024/64)
1 800,00 € Košický samosprávny kraj Východoslovenský futbalový zväz