Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Kúpna zmluva č. 02/2023/KSK
2423/2023/OSM (0279/14/2023)
4 761,82 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Košice - Šaca Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFR9-11-44 zo dňa 19.11.2020
74/2024/OPaI-6906 (170/8/2024/4)
6 359 134,74 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011Y479-11-44 zo dňa 7.9.2020
00321/2024/OPaI-06617 171/8/2024/5)
5 819 784,86 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
27. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
0064/16/2023/5462 (172/15/2024/2)
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 9/2017/NZ zo dňa 2.5.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.7.2020
00349/2020/OSM 0233/14/2023 (168/9/2024/10)
0,00 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie,Košice-Šaca Košický samosprávny kraj
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
05499/2024/OVP-6143 169/18/2024/12
0,00 € Košický samosprávny kraj Mgr. Ondrej Pendrák
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5327/2024/OSV-5005 (151/16/2024/61)
77 258,16 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5170/2024/OSV-4854 (152/16/2024/62)
36 387,24 € Košický samosprávny kraj HUMANITÁR, n.o. - Centrum psychosociálnej a ošetrovateľskej starostlivosti
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5206/2024/OSV-4882 (153/16/2024/63)
13 888,56 € Košický samosprávny kraj VITALIS, n.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5202/2024/OSV-4700 (154/16/2024/64)
68 226,12 € Košický samosprávny kraj Špecializované centrum sociálnych služieb Stropkov, n.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5207/2024/OSV-4927 (155/16/2024/65)
16 165,12 € Košický samosprávny kraj Zariadenie opatrovateľskej služby Jesienka n.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5178/2024/OSV-4883 (156/16/2024/66)
8 512,08 € Košický samosprávny kraj LUNETA, nezisková organizácia
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5213/2024/OSV-4682 (157/16/2024/67)
63 346,08 € Košický samosprávny kraj Združenie príbuzných a priateľov "Radosť"
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5158/2024/OSV-4889 (158/16/2024/68)
13 888,56 € Košický samosprávny kraj Atrium n.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5326/2024/OSV-5004 (159/16/2024/69)
298 080,24 € Košický samosprávny kraj Dorka, n.o.
23. Február 2024
Dodatok k zmluve č. 5326/2024/OSV/5004 zo dňa 16.2.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5326/2024/OSV-7174 (160/16/2024/70)
298 080,24 € Košický samosprávny kraj Dorka, n.o.
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5272/2024/OSV-4832 (161/16/2024/71)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj Fenestra
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5320/2024/OSV-4934 (162/16/2024/72)
73 511,63 € Košický samosprávny kraj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5283/2024/OSV-4856 (163/16/2024/73)
51 251,06 € Košický samosprávny kraj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5282/2024/OSV-4853 (164/16/2024/74)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj Zväz diabetikov Slovenska