Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5278/2024/OSV-4847 (138/16/2024/48)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5277/2024/OSV/4845 (139/16/2024/49)
45 556,50 € Košický samosprávny kraj POMOC RODINE
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5270/2024/OSV/4827 (140/16/2024/50)
45 556,50 € Košický samosprávny kraj Facilitas n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5209/2024/OSV-4587 (141/16/2024/51)
42 317,52 € Košický samosprávny kraj Slovenský červený kríž, Územný spolok Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5195/2024/OSV-4615 (142/16/2024/52)
106 956,24 € Košický samosprávny kraj Slovenský červený kríž, Územný spolok Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5215/2024/OSV-4858 (143/16/2024/53)
4 548,36 € Košický samosprávny kraj ŽIVOT, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5183/2024/OSV-4921 (144/16/2024/54)
45 247,20 € Košický samosprávny kraj PROAUTISTIK, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
05162/2024/OSV-4632 (145/16/2024/55)
14 595,72 € Košický samosprávny kraj DOSOS, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5172/2024/OSV-4674 (146/16/2024/56)
165 057,72 € Košický samosprávny kraj Združenie pre duševné zdravie-Integra, občianske združenie
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5205/2023/OF-31146 (147/16/2024/57)
86 213,88 € Košický samosprávny kraj Vision plus, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5180/2024/OSV-4720 (148/16/2024/58)
698 166,84 € Košický samosprávny kraj LUX, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5198/2024/OSV-4925 (149/16/2024/59)
172 247,64 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita
22. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
05078/2024/OSV-03807 (150/16/2024/60)
55 000,00 € Košický samosprávny kraj Nadácia Košického samosprávneho kraja
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 05266/2024/ORR04741
05266/2024/ORR/04741 (96/21/2024/14)
3 000,00 € Košický samosprávny kraj ŠK Dobšiná
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 05120/2024/ORR03983
05120/2024/ORR03983 (97/21/2024/15)
5 000,00 € Košický samosprávny kraj Obec Malý Horeš
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 05455/2024/ORR5500
05455/2024/ORR5500 (98/21/2024/16)
3 000,00 € Košický samosprávny kraj Mesto Gelnica
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 05264/2024/ORR04742
05264/2024/ORR04742 (99/21/2024/17)
4 000,00 € Košický samosprávny kraj Take naše
21. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 05082/2024/ORR03286
05082/2024/ORR 03286 (100/21/2024/18)
4 000,00 € Košický samosprávny kraj SNOW PARK ĽADOVÁ
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5157/2024/OSV-4650 (101/16/2024/13)
18 244,56 € Košický samosprávny kraj ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5160/2024/OSV-4665 (102/16/2024/14)
33 140,52 € Košický samosprávny kraj Cesta nádeje