Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5157/2024/OSV-4650 (101/16/2024/13)
18 244,56 € Košický samosprávny kraj ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5160/2024/OSV-4665 (102/16/2024/14)
33 140,52 € Košický samosprávny kraj Cesta nádeje
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5161/2024/OSV-4678 (103/16/2024/15)
554 311,44 € Košický samosprávny kraj DOMOVINA, n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
05164/2024/OSV-4618 (104/16/2024/16)
80 825,52 € Košický samosprávny kraj DOSS-Dom sociálnych služieb n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
05165/2024/OSV-4624 (105/16/2024/17)
45 247,20 € Košický samosprávny kraj Facilitas n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5166/2024/OSV-4914 (106/16/2024/18)
143 295,72 € Košický samosprávny kraj FOR REGION, n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5168/2024/OSV-4649 (107/16/2024/19)
53 883,72 € Košický samosprávny kraj GeriaCentrum Szilber n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5169_2024_OSV-4689 (108/16/2024/20)
177 816,24 € Košický samosprávny kraj HML socialis, o.z.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5171/2024/OSV-4904 (109/16/2024/21)
41 962,56 € Košický samosprávny kraj INKLUB
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5173/2024/OSV-4727 (110/16/2024/22)
80 825,52 € Jeseň-Košice n.o. INKLUB
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
05372/2024/OpaI (111/8/2024/3)
53 251,74 € VERVA, spol. s.r.o., Košice Košický samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5176/2024/OSV-4664 (112/16/2024/23)
31 950,36 € Košický samosprávny kraj Krajské autistické centrum Prešov, n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5174/2024/OSV-4641 (113/16/2024/24)
123 526,92 € Košický samosprávny kraj KONTAKT, nezisková organizácia
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5175/2024/OSV (114/16/2024/25)
83 651,04 € Košický samosprávny kraj KOTVA n.o. Trebišov
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5158/2024/OSV-4907 (115/16/2024/26)
48 495,36 € Košický samosprávny kraj Maják n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5182/2024/OSV-4651 (116/16/2024/27)
53 072,52 € Košický samosprávny kraj PATRIA n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5185/2024/OSV-4692 (117/16/2024/28)
150 532,68 € Košický samosprávny kraj Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5187/2024/OSV (118/16/2024/29)
99 034,68 € Košický samosprávny kraj Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
21. Február 2024
Osobitná dohoda o grante 2024/10 Projekt 101166351 - ED Košický samosprávny kraj
157/2024/ODDEZ/00157/2024 (119/21/2024/19)
30 400,00 € Európska únia zastúpená Európskou komisiou Košický samosprávny kraj
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFN4-11-44 zo dňa 7.9.2020
75/2024/OPaI-04202 (83/8/2024/2)
4 209 429,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj