Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5273/2024/OSV-4837 (165/16/2024/75)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj OZ HANA
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5324/2024/OSV-5000 (166/16/2024/76)
87 513,12 € Košický samosprávny kraj Gréckokatolícka eparchia charita Košice
23. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5304/2024/OSV-4938 (167/16/2024/77)
4 068,00 € Košický samosprávny kraj Centrum bezbariérovej komunikácie
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5118/2024/OSV-4688 (120/16/2024/30)
54 561,24 € Košický samosprávny kraj ReSocia, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5216/2024/OSV-5042 (121/16/2024/31)
14 595,72 € Košický samosprávny kraj Robinson
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5194/2024/OSV-4647 (122/16/2024/32)
50 054,88 € Košický samosprávny kraj Slovenská Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5193/2024/OSV-5091 (123/46/2024/33)
49 260,48 € Košický samosprávny kraj Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5189/2024/OSV-4694 (124/16/2024/34)
43 107,00 € Košický samosprávny kraj Seniorcentrum svätej Alžbety, nezisková organizácia
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5190/2024/OSV-4655 (125/16/2024/35)
106 145,04 € Košický samosprávny kraj Seniormed n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5192/2024/OSV-4885 (126/16/2024/36)
21 771,84 € Košický samosprávny kraj Seniorpark n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5210/2024/OSV-4686 (127/16/2024/37)
95 516,64 € Košický samosprávny kraj Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5200/2024/OSV-4893 (128/16/2024/38)
278 106,96 € Košický samosprávny kraj SÚCIT n.o. Veľké Kapušany
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5203/2024/OSV-4912 (129/16/2024/39)
343 227,72 € Košický samosprávny kraj Teresa Benedicta
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5204/2024/OSV-4901 (130/16/2024/40)
8 983,08 € Košický samosprávny kraj Viera-Láska-Nádej, o.z.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5214/2024/OSV-4896 (131/16/2024/41)
62 425,80 € Košický samosprávny kraj ZEM DETÍ-Košice n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5217/2024/OSV-5002 (132/16/2024/42)
80 825,52 € Košický samosprávny kraj ZOS, ZPS Markétka, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5211/2024/OSV-4989 (133/16/2024/43)
80 427,24 € Košický samosprávny kraj Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5208/2024/OSV-4897 (134/16/2024/44)
63 687,00 € Košický samosprávny kraj Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5322/2024/OSV-4997 (135/16/2024/45)
45 992,16 € Diecézna charita Rožňava Košický samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5323/2024/OSV-4948 (136/16/2024/46)
52 507,80 € Košický samosprávny kraj Dobrý pastier Pribeník n.o.