Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5268/2024/OSV/4820 (91/16/2024/8)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj Cassovia Academica
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5279/2024/OSV/4848 (92/16/2024/9)
68 334,75 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5281/2024/OSV/4852 (93/16/2024/10)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj Svetielko pomoci n.o.
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
05325/2024/OSV-5001 (94/16/2024/11)
61 259,16 € Košický samosprávny kraj Slovenská červený kríž, územný spolok Michalovce
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5307/2024/OSV/4948 (96/16/2024/13)
19 283,22 € Košický samosprávny kraj Oáza - nádej pre nový život, n.o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation
19. Február 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri KSK
79/14/2024/27 (238/18/2023-1838)
0,00 € Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Dohoda o mlčanlivosti
80/21/2024/11 (05467/2024/ORRUPaZP-05861)
0,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
81/21/2024/12 (00982/2024/ORR-04743)
6,38 € Vladimír Matta Košický samosprávny kraj
19. Február 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve
82/21/2024/13 (00982/2024/ORR-04744)
10,88 € Matilda Eperješová Košický samosprávny kraj
12. Február 2024
Dodatok č. 7 k Mandátnej zmluve zo dňa21.10.2019 v jej úplnom znení prijatom Dodatkom č. 6 zo dňa 7.2.2023
2856/2024/OD-3580 (77/11/2024/2)
532 097,00 € IDS Východ, s.r.o. Košický samosprávny kraj
12. Február 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
4501/2024/OK-1568 (78/15/2024/1)
700,00 € Mgr. Erik Ondria, PhD. Košický samosprávny kraj
9. Február 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011I503-11-11 zo dňa 7.11.2017
325/2023-3618 (75/8/2024/1)
3 973 995,91 € Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
9. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0078/14/2023-00235 (76/9/2024/9)
2 480,52 € Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie,Košice-Šaca Košický samosprávny kraj
8. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 40/2023/VB
0115/14/2023-365 (74/9/2024/8)
1 200,00 € Košický samosprávny kraj Obec Hrabušice
7. Február 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
05402/2024/PPOdd-05463 (73/7/2024/2)
50 000,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Košický samosprávny kraj
6. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dočasnom umiestnení zbierkových predmetov č. 06168/2021/OVP-36796
607/2024/OVP-1767 (70/18/2024/11)
0,00 € Košický samosprávny kraj Galéria umelcov Spiša
6. Február 2024
Kúpna zmluva č. 0287/VSD/2023
151/14/2023-745 (71/9/2024/7)
1,20 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košický samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
04571/2024/OPPO-03152
0,00 € Nalgoo s.r.o. Košický samosprávny kraj
5. Február 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1836 (69/14/2024/26)
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Košický samosprávny kraj
2. Február 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 31/2023/VB
5895/2023/OSM-23854 (65/9/2024/6)
0,00 € Košický samosprávny kraj Obec Smižany