Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Február 2024
Zmluva o dielo "Zhotovenie projektovej dokumentácie: Cyklistická cestička prepojenie Šaca-Malá Ida"
0002/15/2023-5890 (66/21/2024/8)
76 320,00 € VÁHOPROJEKT, s.r.o. Košický samosprávny kraj
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0014/15/2023-5722 "Obsah do interaktívnej techniky - videá"
00718/2024/ORRUPZP-04400 (67/21/2024/9)
0,00 € GMITTER Media s.r.o. Košický samosprávny kraj
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0014/15/2023-5721 "Obsah do interaktívnej techniky - hry"
00718/2024/ORRUPZP-04397 (68/21/2024/10)
0,00 € GMITTER Media s.r.o. Košický samosprávny kraj
31. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o dočasnom umiestnení zbierkových predmetov č. 1/2017
729/2024/OVP-1974 (60/18/2024/9)
0,00 € Košický samosprávny kraj Východoslovenské múzeum v Košiciach
31. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1831 (61/14/2024/23)
0,00 € Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho Košický samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1832 (62/14/2024/24)
0,00 € Konzervatórium Jozefa Adamoviča Košický samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1786 (63/14/2024/25)
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košický samosprávny kraj
31. Január 2024
Zmluva na poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb
64/18/2024/10 (04666/2024/OVP-3595)
80 211,12 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r.s.p. Košický samosprávny kraj
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
0007/20/2023-00131 (57/18/2024/7)
0,00 € Košický samosprávny kraj Mgr. Lukáš Dvorčák
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí motorového vozidla na používanie pre služobné účely
0007/20/2023-00158 (58/18/2024/8)
0,00 € Košický samosprávny kraj Ing. Kamil Navrátil
30. Január 2024
Servisná zmluva ZML24/003 k softvérovým aplikáciám Digitálne zastupiteľstvo a Digitálne zastupiteľstvo Online
4664/2024/OddIKT (59/19/2024/2)
7 200,00 € ICOS, a.s. Košice Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1834 (47/14/2024/15)
0,00 € Hotelová akadémia Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1829 (48/14/2024/16)
0,00 € Stredná odborná škola informačných technológií Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1787 (49/14/2024/17)
0,00 € Školský internát Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1830 (50/14/2024/18)
0,00 € Školský internát pri Strednej odbornej škole technickej Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1828 (51/14/2024/19)
0,00 € Stredná odborná škola priemyselných technológií Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1827 (52/14/2024/20)
0,00 € Školský internát Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1826 (53/14/2024/21)
0,00 € Školský internát Antona Garbana Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Zmluva o spracovaní osobných údajov žiakov školy, školského internátu na serveri Košického samosprávneho kraja
238/18/2023-1833 (54/14/2024/22)
0,00 € Stredná športová škola Košický samosprávny kraj
29. Január 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 00982/2024/ORR-00383
00982/2024/ORR-00383 (55/21/2024/6)
4,47 € Vladimír Komár Košický samosprávny kraj