Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5171/2024/OSV-4904 (109/16/2024/21)
41 962,56 € Košický samosprávny kraj INKLUB
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5173/2024/OSV-4727 (110/16/2024/22)
80 825,52 € Jeseň-Košice n.o. INKLUB
21. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
05372/2024/OpaI (111/8/2024/3)
53 251,74 € VERVA, spol. s.r.o., Košice Košický samosprávny kraj
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5176/2024/OSV-4664 (112/16/2024/23)
31 950,36 € Košický samosprávny kraj Krajské autistické centrum Prešov, n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5174/2024/OSV-4641 (113/16/2024/24)
123 526,92 € Košický samosprávny kraj KONTAKT, nezisková organizácia
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5175/2024/OSV (114/16/2024/25)
83 651,04 € Košický samosprávny kraj KOTVA n.o. Trebišov
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5158/2024/OSV-4907 (115/16/2024/26)
48 495,36 € Košický samosprávny kraj Maják n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5182/2024/OSV-4651 (116/16/2024/27)
53 072,52 € Košický samosprávny kraj PATRIA n.o.
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5185/2024/OSV-4692 (117/16/2024/28)
150 532,68 € Košický samosprávny kraj Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5187/2024/OSV (118/16/2024/29)
99 034,68 € Košický samosprávny kraj Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o.
21. Február 2024
Osobitná dohoda o grante 2024/10 Projekt 101166351 - ED Košický samosprávny kraj
157/2024/ODDEZ/00157/2024 (119/21/2024/19)
30 400,00 € Európska únia zastúpená Európskou komisiou Košický samosprávny kraj
20. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011AFN4-11-44 zo dňa 7.9.2020
75/2024/OPaI-04202 (83/8/2024/2)
4 209 429,52 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
20. Február 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 24/2023/VB
24/2023/VB (84/9/2024/10)
0,00 € Košický samosprávny kraj JUDr. Ivan Gašpar, rod. Gašpar
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5320/2024/OSV/4992 (85/16/2024/2)
290 955,48 € Košický samosprávny kraj Oáza-nádej pre nová život, n.o. Oasis of Hope for new life, non for profit organisation
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5276/2024/OSV/4842 (86/16/2024/3)
28 472,81 € Košický samosprávny kraj Miesto pod slnkom n.o.
20. Február 2024
Zmluva
5303/2024/OSV/4936 (87/16/2024/4)
34 993,85 € Košický samosprávny kraj Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Košice
20. Február 2024
Zmluva
5305/2024/OSV/4940 (88/16/2024/5)
96 148,15 € Košický samosprávny kraj Centrum včasnej intervencie Košice, n.o.
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5280/2024/OSV/4850 (89/16/2024/6)
68 334,75 € Košický samosprávny kraj Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5306/2024/OSV/4942 (90/16/2024/7)
72 095,02 € Košický samosprávny kraj Všetci pre rodinu, n.o.
20. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5268/2024/OSV/4820 (91/16/2024/8)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj Cassovia Academica