Centrálny register zmlúv

Košický samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5210/2024/OSV-4686 (127/16/2024/37)
95 516,64 € Košický samosprávny kraj Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5200/2024/OSV-4893 (128/16/2024/38)
278 106,96 € Košický samosprávny kraj SÚCIT n.o. Veľké Kapušany
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5203/2024/OSV-4912 (129/16/2024/39)
343 227,72 € Košický samosprávny kraj Teresa Benedicta
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5204/2024/OSV-4901 (130/16/2024/40)
8 983,08 € Košický samosprávny kraj Viera-Láska-Nádej, o.z.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5214/2024/OSV-4896 (131/16/2024/41)
62 425,80 € Košický samosprávny kraj ZEM DETÍ-Košice n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5217/2024/OSV-5002 (132/16/2024/42)
80 825,52 € Košický samosprávny kraj ZOS, ZPS Markétka, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5211/2024/OSV-4989 (133/16/2024/43)
80 427,24 € Košický samosprávny kraj Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5208/2024/OSV-4897 (134/16/2024/44)
63 687,00 € Košický samosprávny kraj Zariadenie pre seniorov Juraja Schoppera, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5322/2024/OSV-4997 (135/16/2024/45)
45 992,16 € Diecézna charita Rožňava Košický samosprávny kraj
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5323/2024/OSV-4948 (136/16/2024/46)
52 507,80 € Košický samosprávny kraj Dobrý pastier Pribeník n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5269/2024/OSV-4823 (137/16/2024/47)
45 556,50 € Košický samosprávny kraj Deti slnka
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5278/2024/OSV-4847 (138/16/2024/48)
22 778,25 € Košický samosprávny kraj Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice-mesto
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5277/2024/OSV/4845 (139/16/2024/49)
45 556,50 € Košický samosprávny kraj POMOC RODINE
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5270/2024/OSV/4827 (140/16/2024/50)
45 556,50 € Košický samosprávny kraj Facilitas n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5209/2024/OSV-4587 (141/16/2024/51)
42 317,52 € Košický samosprávny kraj Slovenský červený kríž, Územný spolok Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5195/2024/OSV-4615 (142/16/2024/52)
106 956,24 € Košický samosprávny kraj Slovenský červený kríž, Územný spolok Trebišov
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5215/2024/OSV-4858 (143/16/2024/53)
4 548,36 € Košický samosprávny kraj ŽIVOT, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5183/2024/OSV-4921 (144/16/2024/54)
45 247,20 € Košický samosprávny kraj PROAUTISTIK, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
05162/2024/OSV-4632 (145/16/2024/55)
14 595,72 € Košický samosprávny kraj DOSOS, n.o.
22. Február 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovania sociálnej služby
5172/2024/OSV-4674 (146/16/2024/56)
165 057,72 € Košický samosprávny kraj Združenie pre duševné zdravie-Integra, občianske združenie