Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
146/2024/KRÚ
1 800,00 € Žilinský samosprávny kraj SOŠ PaSnV, Žilina
16. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
148/2024/KRÚ
2 455,20 € Žilinský samosprávny kraj SOŠ podnikania, Žilina
16. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
149/2024/KRÚ
1 380,00 € Žilinský samosprávny kraj Gymnázium, Varšavská, Žilina
16. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
152/2024/KRÚ
7 905,00 € Žilinský samosprávny kraj Spojená škola, Martin
16. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy správcovi
156/2024/KRÚ
136 288,61 € Žilinský samosprávny kraj Stredná odborná škola stavebná, Žilina
15. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
173/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
15. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
188/2024/OŠaŠ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Štátny inštitút odborného vzdelávania
15. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
189/2024/OŠaŠ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Štátny inštitút odborného vzdelávania
12. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
182/2024/KRÚ
814,78 € Žilinský samosprávny kraj SOŠ obchodu a služieb Dolný Kubín
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. objednávateľa 076/SCŽSK/2024, č. zhotoviteľa
172/2024/OD
41 172,66 € AAT-STAVBY,, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
11. Apríl 2024
Kolektívna zmluva Úradu ŽSK na rok 2024
177/2024/KRÚ
0,00 € Základná odborová organizácie SLOVES pri Úrade Žilinského samosprávneho kraja Žilinský samosprávny kraj
11. Apríl 2024
Kúpna a záložná zmluva
114/2024/KRÚ
934 001,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Liptovský Hrádok
11. Apríl 2024
Zmluva o prevode spoluvlastníckeho podielu
155/2024/KRÚ
9 800,00 € TOP Capital, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
11. Apríl 2024
Darovacia zmluva
179/2024/KRÚ
11 899,69 € SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR Žilinský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva medzi vlastníkom dráhy a prevádzkovateľom dráhy
171/2024/OK
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Liptovské múzeum
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 160/2024/OD
160/2024/OD
0,00 € MIPE Invest, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 161/2024/OD
161/2024/OD
0,00 € Zuzana Bugáňová Žilinský samosprávny kraj
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 162/2024/OD
162/2024/OD
52,47 € Zuzana Bugáňová Žilinský samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Protokol CRZ č. 04168/2023-OV-0250260/23.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva vyššieho územného celku
170/2024/KRÚ
0,00 € Slovenský pozemkový fond Žilinský samosprávny kraj
8. Apríl 2024
Zmluva č. 127/2024/OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
127/2024/OSV
14 329,98 € Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, Púchov - Nosice 57, 020 01 Púchov Žilinský samosprávny kraj