Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
269/2024/KRÚ
2,40 € Žilinský samosprávny kraj Krajské kultúrne stredisko v Žiline
28. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
217/2024/OD
0,00 € Krivak&Co, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
28. Máj 2024
dodatok č. 1 - Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
217/2024/OD_D1
0,00 € Krivak&Co, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
252/2024/KRÚ
250,00 € Paweł Bosak Žilinský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
248/2024/KRÚ
250,00 € Paweł Kupczak Žilinský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
247/2024/KRÚ
250,00 € Alina Macher Žilinský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
250/2024/KRÚ
200,00 € Tomasz Szlaga Žilinský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
251/2024/KRÚ
250,00 € Magdalena Halina Wróbel Žilinský samosprávny kraj
27. Máj 2024
Príkazná zmluva
249/2024/KRÚ
300,00 € Justyna Caputa Žilinský samosprávny kraj
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 3/2024/OE/K/1.8
246/2024/OE
1 300,00 € Žilinský samosprávny kraj Dobrovoľný hasičský zbor Rudinka
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 27/2024/OE/O/1.54
253/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Novoť
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 8/2024/OE/K/1.4
254/2024/OE
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj Dobrovoľný hasičský zbor Oškerda
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 2/2024/OE/K/1.11
256/2024/OE
2 700,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Korňa
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 21/2024/OE/O/1.34
257/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Trstená
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 23/2024/OE/K/1.35
258/2024/OE
2 800,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Krásno nad Kysucou
27. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 20/2024/OE/K/1.17
259/2024/OE
1 000,00 € Žilinský samosprávny kraj Organizácia cestovného ruchu Kysuce
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 13/2024/OE/HP/1.35
241/2024/OE
1 164,00 € Žilinský samosprávny kraj Žilinská mestská basketbalová liga
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2024/OE/O/1.10
242/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Vavrečka
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
214/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Vladimír Kúdelka a Lucia Kúdelková
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
215/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Mgr. Radoslav Kozák, PhD.