Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
198/2021/RÚ -dodatok (58)
30,00 € Slovak Telekom a.s. SOŠ KnK
21. Máj 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (59)
0,00 € Slovak Telekom a.s. SaUC MT
21. Máj 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (60)
0,00 € Slovak Telekom a.s. SaUC MT
21. Máj 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (61)
0,00 € Slovak Telekom a.s. SOŠ st. LM
21. Máj 2024
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice). (123)
468/2020/OVO (123)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Terchová
21. Máj 2024
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice). (122)
468/2020/OVO (122)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. CSS Eden
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
226/2024/KRÚ
250,00 € Belčíková Martina Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
227/2024/KRÚ
250,00 € Dolníková Katarína Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
232/2024/KRÚ
250,00 € Gašpierik Libor Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
228/2024/KRÚ
250,00 € Hanulová Ivana Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
230/2024/KRÚ
250,00 € Harciníková Zuzana Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
229/2024/KRÚ
250,00 € Šimčíková Gabriela Žilinský samosprávny kraj
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 6/2024
222/2024/OZ
3 982,20 € Lena Temešinková, ZUBNÁ TECHNIKA Žilinský samosprávny kraj
13. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 4/2024
210/2024/OZ
5 288,88 € AETAS, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
10. Máj 2024
Kúpna zmluva č. ŽSK: 153/2024/OŠaŠ s názvom: ŠPECIALIZOVANÉ VYBAVENIE UČEBNE PRE ODBOR KADERNÍK
153/2024/OŠaŠ
24 805,20 € Hair & Salon s´ s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
10. Máj 2024
Kúpna zmluva
176/2024/KRÚ
6 700,00 € Žilinský samosprávny kraj Michal Oršuliak, rod. Oršuliak a Martina Oršuliaková, rod. Polčicová
10. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
187/2024/KRÚ
34,00 € Žilinský samosprávny kraj Maroš Ladňák, rod. Ladňák
10. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20243111_Z
209/2024/KP
3 200,00 € Ultra Print, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Kúpna zmluva č. ŽSK: 166/2024/OŠaŠ s názvom: IKT VYBAVENIE
166/2024/OŠaŠ
20 217,60 € SK-technik s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
9. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
203/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.