Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 13/2024/OE/O/1.21
235/2024/OE
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Medzibrodie nad Oravou
22. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 5/2024/OE/T/1.1
236/2024/OE
1 300,00 € Žilinský samosprávny kraj Vodácky klub Lodenica Štrky
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
185/2024/KRÚ
43,00 € Žilinský samosprávny kraj ANTRACIT ZIL 2, s. r. o.
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
184/2024/KRÚ
332,00 € Žilinský samosprávny kraj ANTRACIT ZIL 2, s. r. o.
22. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
192/2024/KRÚ
200,00 € Žilinský samosprávny kraj Mgr. Renáta Vrabcová, rod. Lacková
21. Máj 2024
Zmluva o odvoze a zabezpečení zhodnotenia odpadu z triedeného zberu
225/2024/OZ
2 592,00 € MESTO Liptovský Hrádok Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (56)
0,00 € Slovak Telekom a.s. CSS KNM
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
198/2021/RÚ -dodatok (57)
30,00 € Slovak Telekom a.s. SOŠ KnK
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
198/2021/RÚ -dodatok (58)
30,00 € Slovak Telekom a.s. SOŠ KnK
21. Máj 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (59)
0,00 € Slovak Telekom a.s. SaUC MT
21. Máj 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (60)
0,00 € Slovak Telekom a.s. SaUC MT
21. Máj 2024
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb
198/2021/RÚ -dodatok (61)
0,00 € Slovak Telekom a.s. SOŠ st. LM
21. Máj 2024
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice). (123)
468/2020/OVO (123)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Terchová
21. Máj 2024
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice). (122)
468/2020/OVO (122)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. CSS Eden
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
226/2024/KRÚ
250,00 € Belčíková Martina Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
227/2024/KRÚ
250,00 € Dolníková Katarína Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
232/2024/KRÚ
250,00 € Gašpierik Libor Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
228/2024/KRÚ
250,00 € Hanulová Ivana Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
230/2024/KRÚ
250,00 € Harciníková Zuzana Žilinský samosprávny kraj
21. Máj 2024
Príkazná zmluva
229/2024/KRÚ
250,00 € Šimčíková Gabriela Žilinský samosprávny kraj