Centrálny register zmlúv

Žilinský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena číslo ŽSK: 822/2023/KRÚ
822/2023/KRÚ_D1
1 603,08 € Žilinský samosprávny kraj MARTIN REAL, s. r. o.
9. Máj 2024
Kúpna zmluva č. ŽSK: 163/2024/OŠaŠ s názvom: NÁBYTOK
163/2024/OŠaŠ
13 445,40 € Daffer spol. s r.o. Žilinský samosprávny kraj
3. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. TT 4/2024
4/2024/OZ
2 290,20 € NEFRO-DIALYZAČNÉ CENTRUM, spol. s r.o. Žilinský samosprávny kraj
2. Máj 2024
Dodatok č. 20 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dńa 27.9.1998
2/1998/OZ_D20
9 207,36 € VšZP Žilinský samosprávny kraj
29. Apríl 2024
Partnerská zmluva
202/2024/KRÚ
5 305 316,91 € Powiat Zywiecki Žilinský samosprávny kraj
29. Apríl 2024
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č. 195/2024/OD
195/2024/OD
1,00 € Obec Lisková Žilinský samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 34/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
34/2024/OSV_D1
15 697,72 € Komunita Kráľovnej pokoja Žilinský samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. CEZ MIRRI SR: 4588/2023
201/2024/OTSRP
0,00 € Slovenská republika, správca Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Žilinský samosprávny kraj
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
197/2024/OŠaŠ
197 733,00 € Žilinský samosprávny kraj Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o.
25. Apríl 2024
Zmluva o zverení majetku do správy
198/2024/KRÚ
931,72 € Žilinský samosprávny kraj Kysucké múzeum Čadca
25. Apríl 2024
Protokol CRZ č. 00167/2024-OV-0250011/24.00 o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva VÚC
200/2024/KRÚ
0,00 € Slovenský pozemkový fond Žilinský samosprávny kraj
23. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
181/2024/KRÚ
2 560,00 € Žilinský samosprávny kraj Ing. Iveta Boháčová, rod. Boháčová
23. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
193/2024/KRÚ
0,00 € JUDr. Michal Sygút Žilinský samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 180/2024/OD
180/2024/OD
140 280,00 € AFRY CZ, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Žilinský samosprávny kraj
22. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
191/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ing. Andrej Gočaltovský a Janka Gočaltovská
18. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. ŽSK: 150/2024/OŠaŠ s názvom: ŚPECIALIZOVANÉ VYBAVENIE UČEBNE PRE ODBOR KOZMETIK
150/2024/OŠaŠ
10 234,86 € KVANT spol. s r.o. Žilinský samosprávny kraj
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice). (118)
468/2020/OVO (118)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Terchová
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda -(Služba Mobile Voice). (119)
468/2020/OVO (119)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. SOŠ LH
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda - (Služba Mobile Voice).(120)
468/2020/OVO (120)
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Považské múzeum
18. Apríl 2024
Rámcová dohoda -(Hardvere objednávka). (121)
468/2020/OVO (121)
120,00 € O2 Slovakia, s.r.o. LM RK