Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Zmluva č. 15/2022/BAH-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
15/2022/BAH-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
1 185,03 € Domov sociálnych služieb pre dospelých Trnavský samosprávny kraj
30. December 2022
Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru
Zmluva o poskytovaní reklamného priestoru
6 000,00 € Happy Agency, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla zo dňa 7.10.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla
0,00 € KIRA n. o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
Zmluva o poskytnutí vysielacieho času
42 000,00 € Trnavská produkčná s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba)
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby (strážna služba)
8 051,90 € Agentúra S+L s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
29. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z314011ABU7/D04
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z314011ABU7/D04
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj
29. December 2022
Kolektívna zmluva na rok 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
96 294,78 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Trnavskom samosprávnom kraji Trnavský samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštánej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území dopravného regiónu Trnava
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve o službách vo verejnom záujme vo vnútroštánej pravidelnej prímestskej autobusovej doprave na území dopravného regiónu Trnava
0,00 € ARRIVA Trnava, a.s. Trnavský samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
5 092 082,48 € DAG SLOVAKIA, a.s. Trnavský samosprávny kraj
28. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
Zmluva o dodávke elektriny
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Trnavský samosprávny kraj
28. December 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
11 000,00 € Súkromné centrum voľného času Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
32 441,00 € Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o. Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
12 755,00 € VOCATIO, spol. s r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
9 550,00 € Občianske združenie BEZ PREDSUDKOV K ĽUDSKOSTI Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
13 077,00 € RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
17 640,00 € Občianske združenie BEZ PREDSUDKOV K ĽUDSKOSTI Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
10 608,00 € Centrum detskej reči n.o. Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
29 454,00 € COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Trnavský samosprávny kraj
27. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
46 200,00 € COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo Trnavský samosprávny kraj