Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2023
Kúpna zmluva č. 43/2022/ORP
Kúpna zmluva č. 43/2022/ORP
47 130,00 € Habilis Steel spol. s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
24. Január 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-001-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2023-001-OÚ
18 704,88 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
23. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
57 216,00 € QM Slovakia, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
17. Január 2023
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-044-OÚ
Z M L U V A o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-044-OÚ
15 109,39 € Správa a údržba ciest TTSK Trnavský samosprávny kraj
16. Január 2023
MANDÁTNA ZMLUVA 33/2022/OSaP
MANDÁTNA ZMLUVA 33/2022/OSaP
10 897,25 € Tomáš Pavlík s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
16. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke
2 254,91 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Trnavský samosprávny kraj
16. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
300,00 € Trnavská regionálna komora Slovenská obchodná a priemyselná komora Trnavský samosprávny kraj
16. Január 2023
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 09/2021/ZPB-Integra/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 09/2021/ZPB-Integra/C
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých INTEGRA Trnavský samosprávny kraj
13. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 25/2019/ROSA-DSS/T
Dohoda o ukončení zmluvy č. 25/2019/ROSA-DSS/T
121,65 € Zariadenie sociálnych služieb ROSA Trnavský samosprávny kraj
13. Január 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0,00 € Mesto Gabčíkovo (IČO 00305391) / SPP - distribúcia, a.s. (IČO 35 910 739) Trnavský samosprávny kraj
11. Január 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. povinného 12913/2022/ONM
ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA ev. č. povinného 12913/2022/ONM
0,00 € Mesto Gbely Trnavský samosprávny kraj
10. Január 2023
DODATOK č. 7/2022 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP
DODATOK č. 7/2022 k Zmluve č. 08/2016/ŠZ-Môjdomov/CP
4,96 € „Môj domov“ zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Trnavský samosprávny kraj
10. Január 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
Zmluva o dodávke a odbere tepla
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Trnavský samosprávny kraj
10. Január 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Bc. Martin H. Trnavský samosprávny kraj
9. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 06910/2021/ODO - 2
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 06910/2021/ODO - 2
200 000,00 € Letisko Piešťany, a.s. Trnavský samosprávny kraj
4. Január 2023
DOHODA O PREDČASNOM UŽÍVANÍ ČASTI DIELA
DOHODA O PREDČASNOM UŽÍVANÍ ČASTI DIELA
0,00 € SMS a.s. (IČO 2020268173) / Stavomontáže, Kovo-Sklo s.r.o. (IČO 31 596 401) Trnavský samosprávny kraj
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve 2022/OBC/P/F/TT/0527 o poskytnutí grantu
Dodatok č. 1 k Zmluve 2022/OBC/P/F/TT/0527 o poskytnutí grantu
0,00 € Obec Pavlice Trnavský samosprávny kraj
30. December 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
0,00 € Zdravá župa, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke motorového vozidla
0,00 € Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj Trnavský samosprávny kraj
30. December 2022
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22.11.2022
Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie zo dňa 22.11.2022
178 231,55 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky /Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (IČO 35914939) Trnavský samosprávny kraj