Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. November 2022
Zmluva o servisnej službe
Zmluva o servisnej službe
0,00 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
9. September 2022
Zmluva č. 36-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 36-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
1 000,00 € Cyklisti Trnava Trnavský samosprávny kraj
14. December 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/F/HC/0561 o poskytnutí grantu
2022/ORG/R/F/HC/0561
6 000,00 € Cyklisti z okolia Hlohovca Trnavský samosprávny kraj
8. August 2022
Zmluva č. 37-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 37-PR/RDGaOP/4618/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Cziffer Trnavský samosprávny kraj
5. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
0,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Trnavský samosprávny kraj
3. November 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
0,00 € DAG SLOVAKIA, a. s. Trnavský samosprávny kraj
16. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
370 066,06 € DAG SLOVAKIA, a.s. Trnavský samosprávny kraj
28. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 25/2021/OSaP
5 092 082,48 € DAG SLOVAKIA, a.s. Trnavský samosprávny kraj
23. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
Dodatok č. 1 k Zmluve o podpore prevádzky, údržbe a rozvoji informačného systému
0,00 € DATALAN, a.s. Trnavský samosprávny kraj
19. Júl 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/F/TN/0514 o poskytnutí grantu
2022/ORG/P/F/TN/0514
15 000,00 € Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane Trnavský samosprávny kraj
21. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/DS/0026 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/DS/0026
500,00 € DEJA VU-klub Trnavský samosprávny kraj
31. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/PN/0295 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/PN/0295
600,00 € Deti, príroda a zdravie Trnavský samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/SE/0271 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/SE/0271
1 000,00 € DFS Juránek Trnavský samosprávny kraj
13. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/P/TT/0457 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/P/TT/0457
910,00 € Diamant Trnavský samosprávny kraj
23. August 2022
Zmluva č. 46-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
Zmluva č. 46-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
1 000,00 € Diamant Trnavský samosprávny kraj
6. Júl 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-033-OÚ
2022-033-OÚ
552 261,43 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
22. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Divadlo Jána Palárika v Trnave Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č 2022/ORG/R/Z/MA/0498 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/Z/MA/0498
2 500,00 € Dobrovoľná civilná ochrana Trnavský samosprávny kraj
12. Október 2022
Zmluva č. 32-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 32-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
2 000,00 € Dobrovoľná civilná ochrana Trnavský samosprávny kraj
27. Júl 2022
Zmluva č. 21-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
Zmluva č. 21-N/RDGaOP/0121/2022/NADREG o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
10 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Trnavský samosprávny kraj