Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2022
Zmluva č. 06-PR/RDGaOP/4418/2022 o poskytnutí účelovej dotácie
06-PR/RDGaOP/4418/2022
700,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Voderady Trnavský samosprávny kraj
17. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/S/TT/0426 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/S/TT/0426
500,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Voderady (IČO 001774740513) Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 01/2022/JESIENKA-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 01/2022/JESIENKA-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
855,96 € Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 01/2022/JESIENKA-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov Trnavský samosprávny kraj
3. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/S/GA/0139 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/S/GA/0139
500,00 € DOGDANCING CLUB SLOVAKIA Trnavský samosprávny kraj
24. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/HC/0213 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/HC/0213
2 000,00 € Dolnopovažské združenie talent a láska PRAMENE v tradičnej kultúre Trnavský samosprávny kraj
19. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/K/GA/0196 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/K/GA/0196
1 500,00 € Dom Matice slovenskej v Galante Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/SI/0388 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/V/SI/0388
800,00 € Dom pokojnej staroby n.o., Gbely Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/SI/0386 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/V/SI/0386
800,00 € Dom seniorov Brodské,n.o. Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/SI/0387 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/V/SI/0387
520,00 € Dom seniorov Brodské,n.o. Trnavský samosprávny kraj
4. August 2022
Dodatok č. 2/2022/BSK k Zmluve č. 6/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/BSK k Zmluve č. 6/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
4 046,00 € Dom sociálnych služieb - MOST, n.o. Trnavský samosprávny kraj
12. Máj 2022
Dodatok č. 1/2022/BBSK k Zmluve č. 8/2022/BBSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/BBSK k Zmluve č. 8/2022/BBSK o poskytnutí finančného príspevku
2 640,00 € DOMINIK n. o. Trnavský samosprávny kraj
9. August 2022
Dodatok č. 2/2022/BBSK k Zmluve č. 8/2022/BBSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 2/2022/BBSK k Zmluve č. 8/2022/BBSK o poskytnutí finančného príspevku
9 288,00 € Dominik, n. o. Trnavský samosprávny kraj
2. Jún 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/TT/0451 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/V/TT/0451
4 300,00 € DOMKA Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Trnava Trnavský samosprávny kraj
19. Apríl 2022
Zmluva o zverení nehnuteľného majetku do správy č. 2022-003-OÚ
2022-003-OÚ
4 481,13 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Sereď Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Trnavský samosprávny kraj
23. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Trnavský samosprávny kraj
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Trnavský samosprávny kraj
20. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Trnavský samosprávny kraj
12. Máj 2022
Dodatok č. 5/2022 k Zmluve č. 17/2018/DSS-Terany/C
Dodatok č. 5/2022 k Zmluve č. 17/2018/DSS-Terany/C
1 083,60 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1 Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/V/GA/0116 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/V/GA/0116
500,00 € Domov dôchodcov Dolné Saliby Trnavský samosprávny kraj