Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva č. 28/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 28/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
107 780,00 € Trnavská arcidiecézna charita Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI „GreenWay CARE”
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI „GreenWay CARE”
0,00 € GreenWay Infrastructure s.r.o. Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva č. 16/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 16/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
86 400,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
67 584,00 € Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Dohoda o užívaní priestorov
Dohoda o užívaní priestorov
0,00 € Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu TALENTCENTRUM – poradenstvo v kariérovom rozhodovaní žiakov základných škôl č. TC1/2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii projektu TALENTCENTRUM – poradenstvo v kariérovom rozhodovaní žiakov základných škôl č. TC1/2023
0,00 € Základná škola J. Palárika, Majcichov 536 Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 18/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 18/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
39 936,00 € Záujmové združenie Rodina Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 20/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 20/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
27 360,00 € Poradensko – rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
132 370,00 € Občianske združenie POKOJ A DOBRO Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 33/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 33/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
21 120,00 € Centrum pomoci pre rodinu Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 19/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 19/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
10 200,00 € TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n. o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 13/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 13/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
171 975,00 € KRIŽOVATKY n. o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 17/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 17/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
120 341,00 € Občianske združenie - DOBROTA SV. ALŽBETY Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 26/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 26/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
122 880,00 € Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 23/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 23/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
125 199,00 € ESTHER Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 25/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 25/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
86 400,00 € Raná starostlivosť, n. o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 24/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 24/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
32 760,00 € Spolok sv. Jána Almužníka, o. z. Trnavský samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva č. 02-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG
Zmluva č. 02-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG
2 000,00 € Marcel Komárňanský Trnavský samosprávny kraj
25. Január 2023
Zmluva č. 01-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG
Zmluva č. 01-N/RDGaOP/0121/2023/NADREG
5 000,00 € KO Box Club Galanta Trnavský samosprávny kraj
25. Január 2023
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
ZMLUVA o budúcej kúpnej zmluve
0,00 € Lucia J., rod. J. Trnavský samosprávny kraj