Centrálny register zmlúv

Trnavský samosprávny kraj

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Trnavský samosprávny kraj
20. December 2022
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Trnavský samosprávny kraj
12. Máj 2022
Dodatok č. 5/2022 k Zmluve č. 17/2018/DSS-Terany/C
Dodatok č. 5/2022 k Zmluve č. 17/2018/DSS-Terany/C
1 083,60 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Terany 1 Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/V/GA/0116 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/V/GA/0116
500,00 € Domov dôchodcov Dolné Saliby Trnavský samosprávny kraj
20. Máj 2022
Zmluva č.2022/ORG/P/V/GA/0134 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/P/V/GA/0134
950,00 € Domov dôchodcov Dolné Saliby Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/Z/DS/0094 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/Z/DS/0094
1 000,00 € Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona Trnavský samosprávny kraj
9. Máj 2022
Zmluva č. 2022/ORG/R/V/DS/0055 o poskytnutí účelovej dotácie
2022/ORG/R/V/DS/0055
1 500,00 € Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona Trnavský samosprávny kraj
26. Apríl 2022
Dodatok č. 1/2022/BSK k Zmluve č. 6/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok č. 1/2022/BSK k Zmluve č. 6/2022/BSK o poskytnutí finančného príspevku
1 714,00 € Domov sociálnych služieb - MOST, n.o. Trnavský samosprávny kraj
20. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica Trnavský samosprávny kraj
9. Jún 2022
Zmluva č. 04/2022/DETVA-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 81 písm. h) bodu 2 zákona č. 448/2008 Z. z.
04/2022/DETVA-DSS/C
705,88 € Domov sociálnych služieb DETVA Trnavský samosprávny kraj
7. September 2022
DODATOK č. 1/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
DODATOK č. 1/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
15,50 € Domov sociálnych služieb DETVA Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 2/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
DODATOK č. 2/2022 k Zmluve č. 04/2022/DETVA-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb DETVA Trnavský samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
171,56 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
171,56 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
12. Apríl 2022
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
Dodatok č. 2/2022 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
159,20 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
28. Júl 2022
Zmluva č. 11/2022/Hrabiny-ŠZ/T o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov
11/2022/Hrabiny-ŠZ/T
1 189,21 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 04/2021/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 05/2021/Hrabiny-ŠZ/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
15. November 2022
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C
DODATOK č. 3/2022 k Zmluve č. 15/2021/Hrabiny-DSS/C
0,00 € Domov sociálnych služieb Hrabiny Trnavský samosprávny kraj
27. September 2022
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
Z M L U V A o zverení hnuteľného majetku do správy
0,00 € Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta Trnavský samosprávny kraj