Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve Dajme spolu gól 2023/24 MŠ Mišúta
1047/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Prievidza
23. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1033/2023
0,00 € Senior Nitrianske Rudno, n. o. Mesto Prievidza
23. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1034/2023
0,00 € Sýkorka, n. o. Mesto Prievidza
23. November 2023
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_PTH
1036/2023
475,00 € Mesto Prievidza Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s.
23. November 2023
Zabezpečenie správy webovej aplikácie EGRANT a ďalšie služby.
999/2023
0,00 € ELLMAN, s.r.o. Mesto Prievidza
23. November 2023
Kúpna zmluva č. 41/23
1037/2023
260,00 € Mesto Prievidza 1. Ing. Andrej Bachorík, 2. Marián Bachorík
23. November 2023
Zmluva č. NZ - P/5/2023 o nájme pozemkovej nehnuteľnosti
1038/2023
0,00 € HBP Security s.r.o. Mesto Prievidza
22. November 2023
Dohoda o urovnaní
1022/2023
0,00 € 1. Pavol Reis, 2. Silvia Reisová Mesto Prievidza
22. November 2023
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 32/23
1023/2023
800,00 € Mesto Prievidza Mária Kršíková
22. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 18/23
1024/2023
315,00 € Mesto Prievidza 1. Andrea Škvarková, 2. Jakub Škvarka v zast. Andrea Škvarková, matka
22. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
1025/2023
1,28 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Jozef Múčka
22. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
1026/2023
1,28 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Mária Šmýkalová
22. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
1027/2023
0,74 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Ivan Maďar
22. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
1028/2023
1,14 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Eva Bučeková
22. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
1029/2023
1,29 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Štefan Škrobák, 2. Daniela Škrobáková
22. November 2023
Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_STROJSTAV_EU
1030/2023
500,00 € Mesto Prievidza STROJSTAV EU spol. s.r.o.
21. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
1013/2023
1,25 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Vladimír Mokrý, 2. Dagmar Mokrá
21. November 2023
Nájomná zmluva č. 14/23
1014/2023
338,40 € Mesto Prievidza L&L PLUS, s. r. o.
21. November 2023
Kúpna zmluva č. 39/23
1015/2023
540,00 € Mesto Prievidza Jozef Meliško
21. November 2023
Kúpna zmluva č. 40/23
1016/2023
300,00 € Mesto Prievidza Mária Bernátová