Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1116/2023
82 710,00 € Mesto Prievidza BC Prievidza, s.r.o.
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1117/2023
299 994,00 € Mesto Prievidza Mestský športový hokejový klub - mládež Prievidza, n.o.
22. December 2023
Generali - povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
1108/2023
2 422,78 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1109/2023
7 680,00 € Mesto Prievidza Ministerstvo financií Slovenskej republiky
22. December 2023
Generali - havaríjne poistenie motorových vozidiel
1110/2023
11 830,07 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Prievidza
22. December 2023
Generali - lom stroja
1111/2023
5 960,16 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1118/2023
19 893,00 € Mesto Prievidza Zápasnícky klub Baník Prievidza, o. z.
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1119/2023
35 496,00 € Mesto Prievidza Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
1120/2023
68 530,00 € Mesto Prievidza Vollery Team PD
21. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy číslo : 09120PP60095/23
1100/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Prievidza
21. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo : 091200P60918/23
1101/2023
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Mesto Prievidza
21. December 2023
Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 26/2007 zo dňa 24.10.2007
1102/2023
0,00 € Mesto Prievidza Branislav Stejskal
20. December 2023
Úplne znenie Komisionárskej zmluvy zo dňa 31.03.2015 v znení Dodatku č. 1 - 26
1090/2023
0,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o., TSMPD s.r.o. Mesto Prievidza
20. December 2023
Úplne znenie Komisionárskej zmluvy zo dňa 24.01.2012 v znení Dodatku č. 1 - 24
1091/2023
0,00 € Technické služby mesta Prievidza s.r.o., TSMPD s.r.o. Mesto Prievidza
20. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č. 10B/2021 o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za poskytované sociálne služby
1092/2023
0,00 € Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Mesto Prievidza
20. December 2023
Dodatok č. 7 k zmluve č. 10A/2021 o poskytovaní sociálnej služby a platení úhrady za poskytované sociálne služby
1094/2023
0,00 € Centrum sociálnych služieb - SLOVEN Mesto Prievidza
20. December 2023
Dohoda o vzájomnej spolupráci
1093/2023
0,00 € SPAK-EKO a.s. Mesto Prievidza
20. December 2023
Nájomná zmluva č. 13/23
1095/2023
1,00 € LIBEX REALITY, s.r.o. Mesto Prievidza
20. December 2023
Dohoda o spolupráci
1098/2023
10 000,00 € Berkat Slovensko, o.z. Mesto Prievidza
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku školy pre r. 2024
1096/2023
253 835,00 € Rehoľa piaristov na Slovensku Mesto Prievidza