Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Kúpna zmluva č. 35/23
1069/2023
1 340,00 € Mesto Prievidza Sylvia Žitniaková
6. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
1070/2023
1 173,33 € Mesto Prievidza 1. Marcel Malinčík, 2. Marta Malinčíková
5. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny č. 20232096
1064/2023
0,00 € encare, s.r.o. Mesto Prievidza
5. December 2023
Dohoda o cene: "Skládka TKO Ploštiny - čistenie odpadových vôd z domácností a objektov občianskej a technickej vybavenosti"
1067/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. Mesto Prievidza
5. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
1068/2023
0,00 € Senior Banky, n. o. Mesto Prievidza
4. December 2023
Zmluva_o_zriadeni_vecneho_bremena_VAREA_Znamenal_Gerath_Bittarovi
1060/2023
550,00 € Mesto Prievidza Ing. Filip Znamenák; Dušan Geráth;, Martin Bittara, Monika Bittatová,; VAREA
4. December 2023
Zmluva o spolupráci, národný projekt: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, kód ITMS2014+ kód: 312041U153
1065/2023
0,00 € Implementačná agenútra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej replubliky Mesto Prievidza
1. December 2023
Zmluva_o_zriadeni_ vecneho_bremena_Dalibor_Ondrcka
1056/2023
300,00 € Mesto Prievidza Dalibor Ondrčka
1. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 348/2023/2.4.1 "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita Mierové námestie
1059/2023
0,00 € M-SILNICE SK s.r.o. Mesto Prievidza
1. December 2023
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv
2023_1057
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Prievidza
1. December 2023
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv (734/2022/2.2.1)
1057/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Prievidza
29. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1053/2023
0,00 € PE - ES, n. o. Mesto Prievidza
29. November 2023
Dohoda_o_nahrade_majetkovej_ujmy_a_primeranej_jednorazovej_nahrade_stavba_7826
1055/2023
942,00 € Mesto Prievidza Stredoslovenská distribučná, a. s.
28. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 347/2023/2.4.1 "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita mestský park
1050/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
28. November 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č. 626/2016/OZ/2.4.1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
1051/2023
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Mesto Prievidza
27. November 2023
Kúpna zmluva
1040/2023
9 912,00 € 1. Marta Baniarová, 2. Augustín Mokrý, 3. Milan Šturcel, 4. Juraj Kurtiš, 5. Silvia Gregorová Mesto Prievidza
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 34/23
1042/2023
2 100,00 € Mesto Prievidza Mária Sluková
27. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W352-211-34 zo dňa 20.1.2020
1041/2023
464 145,15 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
27. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1048/2023
0,00 € Mesto Prievidza Infinity style s. r. o.
27. November 2023
Kúpna zmluva
1049/2023
2 526,03 € Iveta Debnárová Mesto Prievidza