Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv (734/2022/2.2.1)
1057/2023
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Prievidza
29. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1053/2023
0,00 € PE - ES, n. o. Mesto Prievidza
29. November 2023
Dohoda_o_nahrade_majetkovej_ujmy_a_primeranej_jednorazovej_nahrade_stavba_7826
1055/2023
942,00 € Mesto Prievidza Stredoslovenská distribučná, a. s.
28. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 347/2023/2.4.1 "Vodozádržné opatrenia v meste Prievidza" - lokalita mestský park
1050/2023
0,00 € STRABAG s.r.o. Mesto Prievidza
28. November 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č. 626/2016/OZ/2.4.1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
1051/2023
0,00 € ŽP EKO QELET a.s. Mesto Prievidza
27. November 2023
Kúpna zmluva
1040/2023
9 912,00 € 1. Marta Baniarová, 2. Augustín Mokrý, 3. Milan Šturcel, 4. Juraj Kurtiš, 5. Silvia Gregorová Mesto Prievidza
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 34/23
1042/2023
2 100,00 € Mesto Prievidza Mária Sluková
27. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W352-211-34 zo dňa 20.1.2020
1041/2023
464 145,15 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
27. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1048/2023
0,00 € Mesto Prievidza Infinity style s. r. o.
27. November 2023
Kúpna zmluva
1049/2023
2 526,03 € Iveta Debnárová Mesto Prievidza
27. November 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
1043/2023
0,00 € Mesto Prievidza Okresný súd
27. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve Dajme spolu gól 2023/24 MŠ Nábr.sv.Cyrila
1044/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Prievidza
27. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve Dajme spolu gól 2023/24 MŠ Krmana
1045/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Prievidza
27. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve Dajme spolu gól 2023/24 MŠ Clementisa
1046/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Prievidza
27. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve Dajme spolu gól 2023/24 MŠ Mišúta
1047/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Prievidza
23. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1033/2023
0,00 € Senior Nitrianske Rudno, n. o. Mesto Prievidza
23. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1034/2023
0,00 € Sýkorka, n. o. Mesto Prievidza
23. November 2023
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_PTH
1036/2023
475,00 € Mesto Prievidza Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s.
23. November 2023
Zabezpečenie správy webovej aplikácie EGRANT a ďalšie služby.
999/2023
0,00 € ELLMAN, s.r.o. Mesto Prievidza
23. November 2023
Kúpna zmluva č. 41/23
1037/2023
260,00 € Mesto Prievidza 1. Ing. Andrej Bachorík, 2. Marián Bachorík