Centrálny register zmlúv

Mesto Prievidza

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Kúpna zmluva č. 34/23
1042/2023
2 100,00 € Mesto Prievidza Mária Sluková
27. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W352-211-34 zo dňa 20.1.2020
1041/2023
464 145,15 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Prievidza
27. November 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
1048/2023
0,00 € Mesto Prievidza Infinity style s. r. o.
27. November 2023
Kúpna zmluva
1049/2023
2 526,03 € Iveta Debnárová Mesto Prievidza
27. November 2023
Dohoda o zabezpečení povinnej práce
1043/2023
0,00 € Mesto Prievidza Okresný súd
27. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve Dajme spolu gól 2023/24 MŠ Nábr.sv.Cyrila
1044/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Prievidza
27. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve Dajme spolu gól 2023/24 MŠ Krmana
1045/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Prievidza
27. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve Dajme spolu gól 2023/24 MŠ Clementisa
1046/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Prievidza
27. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve Dajme spolu gól 2023/24 MŠ Mišúta
1047/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Mesto Prievidza
23. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1033/2023
0,00 € Senior Nitrianske Rudno, n. o. Mesto Prievidza
23. November 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
1034/2023
0,00 € Sýkorka, n. o. Mesto Prievidza
23. November 2023
Zmluva_o_buducej_zmluve_o_zriadeni_vecneho_bremena_PTH
1036/2023
475,00 € Mesto Prievidza Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s.
23. November 2023
Zabezpečenie správy webovej aplikácie EGRANT a ďalšie služby.
999/2023
0,00 € ELLMAN, s.r.o. Mesto Prievidza
23. November 2023
Kúpna zmluva č. 41/23
1037/2023
260,00 € Mesto Prievidza 1. Ing. Andrej Bachorík, 2. Marián Bachorík
23. November 2023
Zmluva č. NZ - P/5/2023 o nájme pozemkovej nehnuteľnosti
1038/2023
0,00 € HBP Security s.r.o. Mesto Prievidza
22. November 2023
Dohoda o urovnaní
1022/2023
0,00 € 1. Pavol Reis, 2. Silvia Reisová Mesto Prievidza
22. November 2023
Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 32/23
1023/2023
800,00 € Mesto Prievidza Mária Kršíková
22. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 18/23
1024/2023
315,00 € Mesto Prievidza 1. Andrea Škvarková, 2. Jakub Škvarka v zast. Andrea Škvarková, matka
22. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
1025/2023
1,28 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Jozef Múčka
22. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
1026/2023
1,28 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza Mária Šmýkalová