Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Dodatok č.4 ku Zmluve o podnájme č.01 2017 HK
44/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Združenie nevidiacich a slabozrakých pre okresy Senica a Skalica
28. December 2023
Dodatok č.7 ku Zmluve o podnájme č.02 2015 HK
45/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. BIOFIMOX, s.r.o.
28. December 2023
Dodatok č.7 ku Zmluve o podnájme č.03 2014 HK
46/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. ACRO s.r.o.
28. December 2023
Dodatok č.7 ku Zmluve o podnájme č.03 2015 HK
47/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. BIOWATT a.s.
28. December 2023
Dodatok č.7 ku Zmluve o podnájme č.04 2014 HK
48/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. FIMOPEX s.r.o.
28. December 2023
Dodatok č.7 ku Zmluve o podnájme č.04 2015 HK
49/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. BIOFIM, s.r.o.
28. December 2023
Dodatok č.7 ku Zmluve o podnájme č.05 2015 HK
50/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. MVBR s.r.o.
28. December 2023
Dodatok č.8 k Zmluve o podnájme č.02 2014 HK
51/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. BIOFARM a.s.
29. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme č.06 2019 HK
52/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. TT-CAR Senica, s.r.o.
21. December 2023
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve zo dňa 09.12.2013, Mesto Senica
37/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
330_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ustabasiová Vendula
20. December 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
339_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Hrebenárová Lucia
13. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme č.1 2023 mln
30/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mestské kultúrne stredisko Senica
6. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
324_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Marešová Katarína
6. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
325_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Danihelová Terézia
6. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
327_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Danihelová Linda
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
322_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Košová Mária
1. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
323_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Sásová Štepánka
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
321_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Branislav Španka
7. Október 2023
Zmluva o nájme bytu.
283_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Viera Hurbanová