Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
349_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Milan Ušiak
22. December 2023
Dodatok č.1 - k zmluve o združenej dodávke elektriny pre rok 2024
41/023/MPS
0,00 € MET Slovakia, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
9. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
300_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Emil Blanárik
9. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
302_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Monika Hucíková
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
317_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mária Dugová
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
306_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Michaela Hromkovičová
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
313_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zuzana Konečná
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
311_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dana Mihoková
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
319_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ľubomíra Polakovičová
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
310_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Tomková
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
312_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jana Verešová
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
326_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dana Bervidová
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
328_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kvetoslava Fridrichová
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
329_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Štefan Pienčík
8. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.1112492
29/023/MPS
64 447,68 € Energie2, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
13. December 2023
Dodatok č.1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE č.01 23 mln
31/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mestské kultúrne stredisko Senica
13. December 2023
Dodatok č.11 ku Zmluve o nájme 1 2014 P3 MKS
32/023/MPS
1 314,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mestské kultúrne stredisko Senica
13. December 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku, 1
33/023/MPS
2 160,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
13. December 2023
Zmluva, dodávka a odber elektriny 2024
34/023/MPS
0,00 € MET Slovakia, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
19. December 2023
PZ č.511061755, v znení zmeny č.2
35/023/MPS
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.