Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
012_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Miloš Zeman
5. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
003_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Tomáš Gmuzdek
5. Január 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu
004_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Veisová Nicol
2. Január 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme obytnej miestnosti.
350_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kubačák Milan
2. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
348_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lucia Tirpáková
2. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
349_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Milan Ušiak
22. December 2023
Dodatok č.1 - k zmluve o združenej dodávke elektriny pre rok 2024
41/023/MPS
0,00 € MET Slovakia, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
9. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
300_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Emil Blanárik
9. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
302_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Monika Hucíková
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
317_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mária Dugová
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
306_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Michaela Hromkovičová
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
313_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zuzana Konečná
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
311_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dana Mihoková
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
319_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ľubomíra Polakovičová
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
310_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Eva Tomková
24. November 2023
Zmluva o nájme bytu.
312_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jana Verešová
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
326_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Dana Bervidová
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
328_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Kvetoslava Fridrichová
6. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
329_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Štefan Pienčík
8. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.1112492
29/023/MPS
64 447,68 € Energie2, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.