Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
041_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lukáš Neshoda
23. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
036_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Alena Vašková
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu.
043_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Stanislav Gabčo
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb, medzi SPM... Senica a MPS spol. s r.o. Senica
05/024/MPS
0,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
27. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
042_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Blanáriková Božena
23. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
035_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Barkociová Margita
23. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme obytnej miestnosti.
033_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Fejtlová Eva
22. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, BVS
04/024/MPS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
21. Február 2024
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, BVS
03/024/MPS
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
19. Február 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o úhrade nákladov na prevádzku nocľahárne.
02/024/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mesto Senica
15. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
032_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Demo Lukáš
15. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
030_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lešková Janka
2. Február 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
28_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Vašková Jarmila
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
337_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Monika Polakovičová
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
338_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Veronika Reháková
5. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
001_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Anna Kubečková
5. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
002_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Irena Mikulecká
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
014_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Oľga Herceghová
12. Január 2024
Zmluva o nájme bytu.
009_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mária Heribanová
12. Január 2024
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
011_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Jediná Elena