Centrálny register zmlúv

Mestský podnik služieb spol. s r.o.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. December 2023
Dodatok č.1 k ZMLUVE O VÝPOŽIČKE č.01 23 mln
31/023/MPS
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mestské kultúrne stredisko Senica
13. December 2023
Dodatok č.11 ku Zmluve o nájme 1 2014 P3 MKS
32/023/MPS
1 314,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Mestské kultúrne stredisko Senica
13. December 2023
Zmluva o nájme dopravného prostriedku, 1
33/023/MPS
2 160,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
13. December 2023
Zmluva, dodávka a odber elektriny 2024
34/023/MPS
0,00 € MET Slovakia, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
19. December 2023
PZ č.511061755, v znení zmeny č.2
35/023/MPS
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
19. December 2023
PZ č.8001386613, v znení dodatku č.2
36/023/MPS
0,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Mestský podnik služieb spol. s r.o.
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
335_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Lukáš Demo
20. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
334_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Fejtlová Eva
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
336_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Erika Lukáčová
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
332_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Božena Mareková
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
333_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Iveta Marková
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
331_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Renáta Pitoňáková
20. December 2023
Zmluva o nájme obytnej miestnosti.
342_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Balážová Katarína
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
346_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Štefan Daniš
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
344_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zdenka Dršková
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
340_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Zdenka Hyžová
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
347_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ivona Jurigová
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
343_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ondrej Katreniak
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
345_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Milan Kubačák
20. December 2023
Zmluva o nájme bytu.
341_2023
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. Ľubica Slobodová