Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
Jún
2021
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1062849
210,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-951/2020/Lisková/7596-04/0920/DPP
130,38 € Eva Sálusová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
dk-74-215 / 2021
4,40 € Ing. Radovan PETRANIN Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu
210520_298
396,00 € Tomáš Petráš Hudobný fond
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-964/2020/Lisková/7596-04/0920/DPP
144,27 € Zuzana Solanská Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
71167/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Šarišské Bohdanovce
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva
86/2021
972,00 € Lohmann&Rauscher, s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-056/2020/Kapušany/1971/MPV PO
576,36 € Edita Anderková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-21-078-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
22.
Jún
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
80712/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Prakovce
22.
Jún
2021
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
PF 48/2021
0,00 € Dr. Francisca Belén Fuenzalida Sandoval Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
22.
Jún
2021
Zmluva o dielo
426/2021
0,00 € IZOTECH Group, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu
210520_166
366,00 € Denisa Jesenská Hudobný fond
22.
Jún
2021
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-1011/2020/Lisková/7596-04/0920/DPP
125,72 € Miriam Vyskočová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
prCSS-116-158/ 2021
11,40 € Ing. Matúš HIŠČÁR Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
Dohoda o ukončení časti Zmluvy o dielo č. ASM-313/2018
ASM-313/2018
0,00 € BONUL, s.r.o. Ministerstvo obrany SR- Úrad správy majetku štátu
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA NA ŽIADOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA
ŠbPO-72-7/2021
286,69 € Ing. Matej VÁCLAVÍK Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
prpv-151-3/2021
15,56 € Mgr. Ján BÁTI Ministerstvo obrany SR
22.
Jún
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
21/33/060/90
2 147,15 € Janka Lacková - U LACKOV Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho štipendia na tvorivú aktivitu
210520_138
456,00 € Dušan Havrilla Hudobný fond