Central register of contracts

Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Published
Contract name / Contract No.
Price
Supplier
Owner
24. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00654
ZML.2024/00654
40,00 € Obec Blatnica Anna Prachárová
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb Spr. 50/2024
Spr. 50/2024
5 964,00 € Klimaservis Bratislava, s.r.o. Justičná akadémia Slovenskej republiky
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1280
96,00 € Rudolf Smolka - BISTRO U RUDOLFA Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00655
ZML.2024/00655
20,00 € Obec Blatnica Anna Prachárová
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
SNM-MČK-NZ-2024/1283
297,60 € Roman Šafár Slovenské národné múzeum
24. Máj 2024
ZMLUVA O ZÁJAZDE - ZŠ Blatnica
24052024/ZS
3 540,00 € WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária Obec Blatnica
24. Máj 2024
Amendment No AMD-101132349-5
70/2024/NPPC
0,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum European Research Executive Agency (REA)
24. Máj 2024
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - dohoda o prevzatí dlhu
Z24/024
0,00 € MH Invest II, s. r. o. Slovak Telekom, a.s.
24. Máj 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/31/54X/8
6 251,52 € PMXnet, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
24. Máj 2024
Návrh poistnej zmluvy na diaľku Marco Polo cestovné poistenie
8/2024
39,20 € Kooperatíva poisťovňa s.s. CDR Ilava - Klobušice
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/202/2024
40,00 € Obec Veľké Blahovo Juraj Varga
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
47/2024
6,00 € Obec Vydrná Pavlína Čechová
24. Máj 2024
DOHODA O UZNANÍ DLHU A POVOLENÍ SPLÁTOK č.2024/77289
2024/77289
2 449,09 € Veronika Baxová Galovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
24. Máj 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
ČSPSR-69-27/2024
14,68 € Pavol Rousek Ministerstvo obrany SR
24. Máj 2024
Nájomná zmluva za účelom krátkodobého užívania vyhradených parkovacích miest, k.ú Letná
2024001688
780,00 € EZOfit s.r.o. Mesto Košice
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
422
32 880,00 € Surgitech s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
11/05/2024
0,00 € OZ Súbor mažoretiek ELLČAČA Dom kultúry v Čadci
24. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii diela a poskytovaní služieb - dochádzkový systém
SMÚ-ZML/2024/00026/000026
0,00 € BIOMETRIC, spol. s.r.o. Slovenský metrologický ústav
24. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22024
2 000,00 € JAKO AUDIT, s.r.o. Dopravná infraštruktúra Košického samosprávneho kraja, n. o.
24. Máj 2024
Zmluva o preplácaní poukážok
1594-2024-ZD
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra KORREKT SK, s.r.o.