Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01444
24-512-01444
3 600,00 € Malokarpatská knižnica v Pezinku Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01455
24-512-01455
4 500,00 € Obecné kultúrne centrum v Smižanoch Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01529
24-512-01529
2 050,00 € Obec Petrova Ves Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01539
24-512-01539
2 050,00 € Obec Snežnica Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01740
24-512-01740
10 000,00 € Obec Čachtice Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01745
24-512-01745
3 000,00 € Mesto Liptovský Hrádok Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01777
24-512-01777
2 000,00 € Obec Dobroč Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-134-01000
24-134-01000
15 750,00 € Vresk Factory Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-134-01146
24-134-01146
10 800,00 € CVJ Barák Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-136-01097
24-136-01097
3 500,00 € Muzika s.r.o. Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-331-02086
24-331-02086
5 216,00 € Mgr. Magdaléna Stýblová Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-334-01872
24-334-01872
3 000,00 € Bebe Rebe s.r.o. Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-334-01856
24-334-01856
14 000,00 € JAZZADEMY s.r.o. Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-334-01943
24-334-01943
5 000,00 € Pro Technik STU Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01501
24-513-01501
4 500,00 € Turčianska knižnica v Martine Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01790
24-513-01790
1 000,00 € Mesto Trstená Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd
17/2/2024
0,00 € Obec Dolná Mariková Ľubomír Kompaník
17. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202400333/2024
0,00 € Obec Krížovany Mesto Prešov
17. Apríl 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej v zmysle § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
202400335/2024
0,00 € Obec Brežany Mesto Prešov
17. Apríl 2024
Dohoda č, 24/43/060/41 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne
225/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava