Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 146 na prenájom hrobového miesta
CIN_038/2024
10,00 € Sujová Jolana Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 305 na prenájom hrobového miesta
CIN_041/2024
12,50 € Marcineková Elena Mesto Hriňová
19. Apríl 2024
Zmluva o prenájme nebytových priestorov na dobu určitú
252024
2 000,00 € METRANS /Danubia/ a.s. Obec Kútniky
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Martina Červinková
279,96 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Martina Červinková
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo
464/2024
8 735,45 € Neuvedené Mesto Trenčín
19. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1403/2016TN zo dňa 13.6.2016
465/2024
0,00 € Mesto Trenčín Hedviga Kudlová
19. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 0192/2016TN zo dňa 13.6.2016
466/2024
0,00 € Mesto Trenčín Hedviga Kudlová
19. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. DS/04/2024
13/2024
22,00 € Obec Prochot Macková Michaela
19. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva č. 03/2024/SPŠE
RKZ_03_2024_SPSE
8 183,42 € Ing. Ondrej ELEXA - REFLEX PLUS Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
19. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
Memorandum o spolupráci_ŽSR
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Elena Jakalová
403,18 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Elena Jakalová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Karol Janák
303,00 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Karol Janák
19. Apríl 2024
k.ú. Zdoba, majetkovoprávne usporiadanie pod protipovodňovou verejnoprospešnou stavbou: Sady nad Torysou - rekonštrukcia hrádze, LV č. 564
203/2024-KE
2 808,00 € Dorota Tóthová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Simona Letavajová
343,34 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Simona Letavajová
19. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu v meste Partizánske
Júlia Dubná
239,90 € Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Júlia Dubná
19. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
42-11-24
30 000,00 € Ing. Peter Michálek Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
19. Apríl 2024
Dodatok č.2 k Zmluve ZM-195113-2020
OS PD Spr 468/2024
3 886,73 € Wolters Kluver SR, s.r.o. Okresný súd Prievidza
19. Apríl 2024
Zmluva č. 380C2024 o prenájme hrobového miesta - č. 269
380C2024
30,00 € Obec Horné Otrokovce Štefan Bisták
19. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-011174-011-2024_2024
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
19. Apríl 2024
Rollingman, s.r.o. Zbojnícke leto Kandráčovci 2024
INT_009/2024
3 300,00 € Rollingman s.r.o. Obec Terchová