Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
zmluva o poskytovaní audítorských služieb
11/04/2024
1 068,00 € NB Consult, s.r.o., Horná 14199/101, 974 01 Banská Bystrica (dodávateľ) Obec Ihráč, Ihráč č. 57, 967 01 Kremnica (odberateľ)
17. Apríl 2024
Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu použitého kuchynského oleja
237/2024
0,00 € HANYX s. r. o. MESTO DETVA
17. Apríl 2024
Darovacie zmluva
1/2024
500,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Chmeľov Obec Babie
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024040031
0,00 € Elena Ujčíková Technické služby mesta Zlaté Moravce
17. Apríl 2024
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
150,00 € DNPP s.r.o. Základná škola, Stredisková 2735/5, 962 21 Lieskovec
17. Apríl 2024
Mandátna zmluva
2024/P000026
0,00 € ANSVO ANS, s.r.o., Veľká Hradná 9, Svinná 913 24 Obec Jablonové, 900 54 Jablonové č. 197
17. Apríl 2024
Zmluva číslo 376 o nájme hrobového miesta na pohrebisku Podlužany
8/2024
110,00 € Obec Podlužany Peter Repa
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2022/75/Z
11/2022/28
50,00 € Denisa Slováková Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2022/82/Z
11/2022/35
20,00 € Juraj Jakal Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2022-81-Z
11/2022/34
20,00 € Petra Némethová Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2022/87/Z
11/2022/39
20,00 € Zuzana Mošková Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 2022-86-Z
11/2022/38
20,00 € Zuzana Gerglová Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny č. 1/2024-O140
1/2024-O140
1 152,47 € Patrik Pospíšek Železnice Slovenskej republiky
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024020012
0,00 € Pavol Krajčovič Technické služby mesta Zlaté Moravce
17. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00234-Z
SPO-V03-00234-Z
19 000,00 € Martin Csitár Slovenská agentúra životného prostredia
17. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci na manažmente populácie medveďa hnedého (Ursus arctos)
ŠOP SR-Z/145/2024
0,00 € Poľovnícky spolok vlastníkov pozemkov Poľovného revíru Magura Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01245
24-512-01245
2 300,00 € Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, Anton Bernolák Könyvtár Ěrsekújvár Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01280
24-512-01280
2 050,00 € Obec Glabušovce Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01298
24-512-01298
7 971,00 € Zemplínska knižnica v Trebišove Fond na podporu umenia
17. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-512-01393
24-512-01393
2 000,00 € Obec Malý Lapáš Fond na podporu umenia