Centrálny register zmlúv

Výsledky vyhľadávania

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku - produkt KOMBI č. 1113066
17/2024
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Umelecký súbor Lúčnica
16. Apríl 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 53/2014
Dod JP 53 2014
40,00 € Ján Pavlík Obec Mojtín, 242 Mojtín; 020 72
16. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/33/19B/32
18 836,20 € Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
16. Apríl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.-103-
2024/32
25,50 € Obec Bačkovík Veronika Vencelová
16. Apríl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
O-46/2024
0,00 € Urbár Mošovce, Pozemkové spoločenstvo Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
Zmluva o poskytnutí dotácie
1 500,00 € Obec Mikušovce TJ družstevník Mikušovce
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
02-2024
1 750,00 € PERUN SK s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom
16. Apríl 2024
Dohoda o zrušení predkupného práva
446/2024
0,00 € Mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2024
Rámcová kúpna zmluva
63/2024
15 000,00 € ŠEVT a.s. Mesto STUPAVA
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
205/2024
1 300,00 € Mesto Rožňava Marta Tománková
16. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
206/2024
3 000,00 € Mesto Rožňava CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA
16. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/34/060/110
37 672,40 € Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
16. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/03/060/55
4 709,04 € IT SERVIS SK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
16. Apríl 2024
Rámcová Zmluva o poskytnutí služby
MO MU 1/2024
432 000,00 € Hižnay, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
16. Apríl 2024
Zmluva o refundácii mzdových nákladov
65/2024
12 713,10 € OOCR Slovenský raj & Spiš Košice Región Turizmus
16. Apríl 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
1679/2024/LSR
0,00 € Mária Čurillová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
16. Apríl 2024
Zmluva o účasti na vedeckom výskume
57/200/2024
100,00 € Andrea Hinková Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
16. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
15042024 OZ ČD
18 000,00 € OZ Čierne diery Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
16. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo
09042024 UT
0,00 € Unistav Teplička, s.r.o. Mesto Jelšava, Nám. republiky 499, 049 16
16. Apríl 2024
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
24/22/010/6
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš Obec Konská