Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242918_Z
4 569,60 € Mabonex Slovakia spol. s r.o. GAUDEAMUS-zariadenie komunitnej rehabilitácie
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 392024
400,00 € MgA. Miroslav Lukačovič Gemersko-malohontské osvetové stredisko
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
2024004
1 000,00 € Obec Pečeňady Základná škola, Školská 5, Veľké Kostoľany
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 187144-10
14/DU/2024
14,99 € Global Network Systems s.r.o. DUMAT - mestská príspevková organizácia
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
28102024/P1
1 687,00 € Park kultúry a oddychu AZ Event Production SK s. r. o.
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov
1298/2024
100,00 € COOP Jednota Krupina, s.d. Obec Stožok
25. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k zmluve č. 101/2009/ZBA/MaS zo dňa 30.06.2009, o poskytovaní služieb spojených s prenájmom
101/2009/ZBA/MaS
0,00 € Služby mesta Michalovce, s.r.o. MVDr. Mikuláš Polievka
25. Apríl 2024
Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.20160386
20240340
0,00 € Mesto Michalovce Radoslav Hreňko GALAXY
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 0301/0052/24
0301/0052/24
5 000,00 € Gemini Troy, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 382024
400,00 € Mgr.art. Dušan Vicen Gemersko-malohontské osvetové stredisko
25. Apríl 2024
Dohoda o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
2024-136-355
55,84 € Obec Švábovce Nikola Vasičaková
25. Apríl 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
116/2024/UCM
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Hlohovec Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2024/0534
83 760,00 € PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 372024
400,00 € Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. Gemersko-malohontské osvetové stredisko
25. Apríl 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
115/2024/UCM
0,00 € MENTALSERVIS s.r.o., MUDr. Magdaléna Sečová Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
25. Apríl 2024
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2024/002659-027
SE_ZM_SE-OU6-2024-002659-027_2024
650,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Šurányi Adrián
25. Apríl 2024
Darovacia zmluva
TvU_2024_PF_10
1 000,00 € Mecom Group, s.r.o Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Apríl 2024
Zmluva o výkone odbornej praxe
114/2024/UCM
0,00 € PREAMIUM - PERMANSIO s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
25. Apríl 2024
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
1078/2024
102 000,00 € Fakultná nemocnica Trnava Ing. Miroslav Olejarník, rod. Olejarník, Zdenka Olejarníková, rod. Kľučarová
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
54/2024
300,00 € Mgr. Dana Kľučárová, PhD. Centrum kultúry Košického kraja