Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
218/2024/OMM
120,00 € Miroslav Vasiľ Mesto Vranov nad Topľou
25. Apríl 2024
Zmluva o dielo
2/2024
46 080,00 € SMARTES s.r.o. Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o.
25. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/704
70,00 € Vanesa Gajdošová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
25. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci a propagácií
9208035
10 000,00 € Mesto Pezinok Malé Karpaty
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401404DYZ7
Z401404DYZ7
0,00 € ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
217/2024/OMM
75,00 € Helena Vrábeľová Mesto Vranov nad Topľou
25. Apríl 2024
15-2024 Zmluva o príprave a dovoze stravy (ŠJ V. Javorku)
15/2024
0,00 € Základná škola V. Javorku Materská škola, Bajzova 9, Žilina
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CPNR-MP-2024/001341-007
4 800,00 € PS STYX, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
25. Apríl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
776/2024
0,00 € LIMITED s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
25. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 234/2024/CRZ
č. 234/2024/CRZ
155,00 € MBB a.s. Eva Pušková
25. Apríl 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
216/2024/OMM
75,00 € Mária Vargová Mesto Vranov nad Topľou
25. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 9/2024
9/2024
0,00 € Kristián Juhás Gymnázium, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany
25. Apríl 2024
Zmluva na dodávku stravovania pre žiakov a zamestnancov Strednej odbornej školy technickej v Čadci
3/2024
3,40 € Základná škola, Rázusova 2260, Čadca Stredná odborná škola technická
25. Apríl 2024
Zmluva o použití umeleckého výkonu a licenčná zmluva
SNM-BOJ-INÉ-2024/703
70,00 € Louise Andrea Šípošová Slovenské národné múzeum - Múzeum Bojnice v Bojniciach
25. Apríl 2024
Dohoda č. 24/42/054/1173
24/42/054/1173
1 507,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Objednávka z RD č. 2022/504
4502493636
8 437,20 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Ministerstvo obrany SR
25. Apríl 2024
Príkazná zmluva
16/2024
500,00 € Mgr. Patrícia Tižová, MBA Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Príkazná zmluva
15/2024
240,00 € Mgr. Michal Dinič Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Poistná zmluva
5190062577
600,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Úbrež
25. Apríl 2024
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 2 - obec
24/42/054/43
6 782,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Úbrež