Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Rámcová dohoda
ZKZ-24-2024
16 538,20 € UNOMED spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
12. Apríl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
VePS-5-31/2024
8,29 € Ing. Ondrej Vaško VePS
12. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Stavanie mája 2024
54/2024
140,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
12. Apríl 2024
Zmluva o zriadení predajného miesta - Samove hry 2024
49/2024
140,00 € Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Štefan Salay
12. Apríl 2024
Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu v kaplnke Budatínskeho hradu
39/2024
150,00 € Halamová Dominika Považské múzeum
12. Apríl 2024
zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
5/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Chudá Lehota
12. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z/2024/680/IV/RUK/ONPC
72,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát Rastislav Kveták
12. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 4z/2018 o nájme pozemku zo dňa 29. 11. 2018
202400325/2024
0,00 € Júlia Gregová Mesto Prešov
12. Apríl 2024
Protokol č. 1 k Zmluve o zabezpečení prevádzky Zimného štadióna č. 202200644 zo dňa 22. 7. 2022 uzatvorenej v zmysle § 269 dos. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
202400326/2024
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
12. Apríl 2024
Zmluva na dodávku energií a služieb č. 1768
202400324/2024
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
12. Apríl 2024
Dohoda o skončení zmluvz na dodávku energií a služieb (1758)
202400323/2024
0,00 € PREŠOV REAL, s.r.o. Mesto Prešov
12. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení služby požičiavania bicyklov (bikesharing) na území mesta Prešov
202400322/2024
0,00 € ANTIK Telecom s.r.o. Mesto Prešov
12. Apríl 2024
Memorandum o porozumení
202400321/2024
0,00 € Bolt services SK s.r.o. Mesto Prešov
12. Apríl 2024
Memorandum o spolupráci
61/2024
0,00 € Občianske združenie Odyseus Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZD0332024
15 172,48 € Sušila spol. s r.o. Mesto Gbely
12. Apríl 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo 352024
70,00 € PaedDr. Dana Spišáková Gemersko-malohontské osvetové stredisko
12. Apríl 2024
Zmluva o druženej dodávke elektriny Firmaindividual Aktiv
13/2024
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Nová Dedina
12. Apríl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
Z202445
0,00 € Ivana Zimová Centrum voľného času v Starej Ľubovni
12. Apríl 2024
Komisionálna zmluva
24/2024
0,00 € TOTO! - kultúrne ihrisko, o. z. Mestská knižnica mesta Piešťany
12. Apríl 2024
DODATOK č. 1 k ZMLUVE o umiestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a zapojení úradu do centrálneho systému evidencie poplatkov
77/2024/ÚKSÚP
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave