Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - CINEAMA 2024 - krajské kolo
Zmluva č. 74/2024/TOSTt
700,00 € CONTINENTAL FILM, s.r.o. Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 60/2024 - fotodokumentácia a videoprojekcia - Hollého pamätník - krajské kolo
Zmluva č. 73/2024/TOSTt
200,00 € Zmelik Matúš Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 59/2024 - členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajské kolo
Zmluva č. 72/2024/TOSTt
220,00 € Koval Martina, Mgr.art Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 58/2024 - členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajské kolo
Zmluva č. 71/2024/TOSTt
220,00 € Ugorová Andrea Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 57/2024 - členka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajské kolo
Zmluva č. 70/2024/TOSTt
300,00 € Gubricová Janette Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 56/2024 - predsedníčka odbornej poroty - Hollého pamätník - krajské kolo
Zmluva č. 69/2024/TOSTt
300,00 € Pelešová Janka, Ing. Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
24. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 55/2024 - predseda odbornej poroty - Hollého pamätník - krajské kolo
Zmluva č. 68/2024/TOSTt
520,00 € Féder Roman Trnavské osvetové stredisko, Ulica M. Schneidra Trnavského 401/5, Trnava
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
INT_056/2024
1 300,00 € Za naše Kolárovo - A mi Gútánkért Mesto Kolárovo
24. Apríl 2024
Dodatok č.1
INT_055/2024
0,00 € Gardn, s.r.o. Mesto Kolárovo
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
INT_054/2024
22 200,00 € Gardn, s.r.o. Mesto Kolárovo
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2024
SPR_156/2024
300,00 € Tarahumar Mesto Spišská Belá
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
EXT_155/2024
628,33 € EKORECYKLING Tatry Mesto Spišská Belá
24. Apríl 2024
Vydanie platobnej karty
Z102/5703/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Svätý Jur
24. Apríl 2024
Kyslíková fľaša ALCAN 1, 1L s príslušenstvom
Zmluva č. 2/2024/DSSMe
414,00 € AMIREX a.s. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Medveďov, Medveďov 111, 930 07 Medveďov
24. Apríl 2024
Njájomná zmluva K bytu; Nájomca Ing. Daniela Hrdá
098507773
1 167,84 € Hrdá Daniela, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Apríl 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2409486102
128,01 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Oborín
24. Apríl 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a úprave práv a povinností vyplývajúcich zo zákonného vecného bremena z titulu realizácie stavby "INS_FTTH_TR_TURT_00_FTTH4"
EXT_064/2024
25 381,20 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Turčianske Teplice
24. Apríl 2024
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti a úprave práv a povinností vyplývajúcich zo zákonného vecného bremena z titulu realizácie stavby "INS_FTTH_TR_TURT_00_FTTH3"
EXT_063/2024
9 231,30 € Slovak Telekom, a.s. Mesto Turčianske Teplice
24. Apríl 2024
Čerstvé mäso a mäsové výrobky
Zmluva č. 11/2024/DDDSSSe
84 366,80 € Mäsovýroba Pata Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi, Dolnočepenská 1620/27, 926 01 Sereď 1
24. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo a o poskytovaní služieb
341/2024
4 002 654,34 € Združenie Rázsochy: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., a CED Consulting s.r.o., Ministerstvo zdravotníctva SR