Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
30201/ZoVB-119/2022/Podunajské Biskupice/1175/SO-523/4814
72,37 € Erika Žačoková/ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125951
135,30 € Marianum Osusky Marian
7. Október 2022
zmluva o predĺžení nájmu na hrobové miesto
306/2022C
70,00 € Tapfer Igor Technické služby mesta Nová Baňa
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125967
135,30 € Marianum Tóthová Katarína
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116711
13,53 € Marianum Maňásková Kvetoslava
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125963
135,30 € Marianum Dufek Marek
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 43/2022/E
P44/2022
0,00 € Bizlink Industry Slovakia, spol. s r.o., organizačná zložka Stará Turá Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116714
135,30 € Marianum Bobrík Marián JUDr.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1317960
135,30 € Marianum Hričovská Jana JUDr.
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2022/1-1001:191006
0,00 € Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116747
135,30 € Marianum Pokojný Ivan
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125933
13,53 € Marianum Saláková Katarína Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125958
135,30 € Marianum Blažovský Július Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116731
13,53 € Marianum Peér Martin
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2804364
13,53 € Marianum Urblíková Daniela Ing., PhD.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125959
135,30 € Marianum Fitošová Blanka
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2500625
135,30 € Marianum Petríková Eva
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116727
13,53 € Marianum Zdenka Končeková PhD.
7. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
272022
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Zbehňov
7. Október 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta č. 232/H1/138/2019
232/H1/138/2019
0,00 € Ing. Slavomíra Mihňáková Mestská časť Bratislava - Lamač