Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6616
372/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Matúš Rafael
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6617
373/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Alena Lukáčová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6612
368/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Silvia Kinčíková
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6611
367/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Daniela Bieliková
25.
Jún
2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6610
366/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Rudolfína Miklovičová
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6609
365/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Lýdia Ondrejková
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6608
364/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Iveta Froncová
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - šport - Olympijský klub regiónu Nitra
248/2022
1 000,00 € Mesto Hlohovec Olympijský klub regiónu Nitra
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Priateľstvo Hlohovec - De Panne
263/2022
4 000,00 € Mesto Hlohovec Priateľstvo Hlohovec - De Panne
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Podarujme radosť
268/2022
4 200,00 € Mesto Hlohovec Podarujme radosť
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - šport - ESPINTA
241/2022
10 000,00 € Mesto Hlohovec Neuvedené
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo
858/2022
93 718,94 € MARO,s.r.o. Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí grantu č. SEeo22_23
856/2022
5 000,00 € Nadácia Pontis Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva
849/2022
11 370,00 € STUDNICA, n.o. Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
847/2022
178,50 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva č. KIS-Č-12/2022 o poskytnutí dotácie
845/2022
900,00 € Mesto Trenčín Folklórny súbor Nadšenci
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
846/2022
178,50 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
ZMLUVA č. KIS-19/2022 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
844/2022
750,00 € Mesto Trenčín Folklórny súbor Nadšenci
25.
Jún
2022
Zmluva č. KIS-V-14/2022 o zabezpečení predpredaja vstupeniek
843/2022
0,00 € LUAN občianske združenie Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA
842/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín