Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. 22/2021/20/II.Q.
4559/2021/LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Revúca Juraj Siman
15.
Apríl
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom
H20210415001
0,00 € Mgr. Peter Adam Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 131/2020/MPRVSR-630 uzatvorená podľa ustanovenia § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka
131/2020/MPRVSR-630
0,00 € AGRO FROST, s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SCKM-55-14/2021
25,48 € Ing. Rastislav MUDROŇ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou
28/200/2021
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
15.
Apríl
2021
Automatizovaná on-line komunikácia
OBJ_34_2021
2 560,00 € predu, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
TKSl – 25 –412/2021
19,86 € Peter TKÁČ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TT-VO-2021/10-056
KRHZ-TT-VO-2021/10-056
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Kráľov Brod
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/255/2019
0864/2019-D1
0,00 € BOZPO s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VePBA-26-13/2021
25,96 € Mgr. Michal DÁVID Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/31/54E/564 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 4A
21/31/54E/564
0,00 € Eva Nagyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku, opatrenie č. 2
21/12/54E/1558
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Ľuba Šesták - VIKI -
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VePBA-26-18/2021
23,48 € Ernest KOLLÁR Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06KSTA002911 za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2021
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06KSTA002911 za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2021
12 764,00 € MEDCom, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/903 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/903
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Michaela Kontrová
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VePBA-26-19/2021
7,50 € Peter REMEŠ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí príspevku
21/33/54E/1100
0,00 € Altrinia s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/2048
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/2048
0,00 € MONETTA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VePBA-26-20/2021
22,20 € Peter REMEŠ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/71
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/71
0,00 € MONETTA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske