Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/132
14 524,58 € Obec Nižný Hrabovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/127
14 551,04 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/126
16 624,46 € Zariadenie pre seniorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/133
7 262,29 € Mesto Vranov nad Topľou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/124
14 551,04 € Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/131
14 524,58 € Obec Čičava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/147
14 524,58 € Obec Bystré Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/123
7 188,21 € Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/130
7 262,29 € Obec Prosačov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/128
7 275,52 € GERION senior centrum, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/125
7 201,44 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Vranove n.T. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/129
7 262,29 € Centrum sociálnych služieb AMETYST Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Dohoda §54, Cesta na trh práce 3 (Opatrenia č. 2)
21/40/054/148
7 262,29 € Obec Babie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/40/54E/1277
0,00 € Radoslav Moroň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/04/54E/1423
0,00 € Erzsébet Uhrovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26.
Júl
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/04/54E/1416
0,00 € Balázs György Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
26.
Júl
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou dobrovoľníckej služby
21/27/054/106
0,00 € Berg Schola n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
26.
Júl
2021
Kúpna zmluva - k.ú. Kechnec, predaj pozemkov KNC 549/5, 549/6, 549/7, LV č. 743, usporiadanie vlastníctva k pozemkom v centre obce
538/2021-KE
7 572,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Kechnec
26.
Júl
2021
Zmluva o poskytnutí výkonov
14/2021 Zml. o poskytovani sluzieb pomocnej prevadzky
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LOKORAIL, a.s.
26.
Júl
2021
DoC-výkonný dopravca
000A846355
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DB Cargo AG