Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
dodatok č. 14 k zmluve 1020132006 KOPANIČIARSKA ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ
98/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.
97/2023
0,00 € Magna energia a.s. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Dodatok č.1 TORVEL s.r.o.
96/2023
1 200,00 € TORVEL s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Kúpna zmluva
080/2023
0,00 € Alojz Konkoľovsky, Marta Konkoľovska, Mgr. Ing. Martin Dulina Obec Kecerovce
6. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1248180708
163,01 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Dolný Harmanec
6. December 2023
Kúpna zmluva - lama alpaca
Z-2023-041
1 450,00 € MVDr. Andrej Alaksa Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. December 2023
Kúpna zmluva - gekončík nočný
Z-2023-040
436,00 € Ing. Tomáš Stanko Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
Z-2023-039
50 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel a.s. Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra
6. December 2023
Dohoda o zrušení predkupného práva
ZML_328/2023
0,00 € SEISA Europe, s. r. o. Mesto Myjava
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.856/2023
856/2023
0,00 € TEVA GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č.990/2023
990/2023
0,00 € Bristol- Myers Squibb Pharma EEIG, Írsko Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
Komisionálna zmluva z 5.12.2023
Komisionálna zmluva z 5.12.2023
0,00 € BEZPE, s.r.o Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta
6. December 2023
DODATOK č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. ZM-KO-OD-0971 2019 / OBEC
46/2023
0,00 € KOSIT, a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Obec Baška, Baška 71, 040 16 Košice 16
6. December 2023
Hromadná licenčná zmluva
47/2023
0,00 € Slovenský zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Baška, Baška 71, 040 16 Košice 16
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
48/2023
44 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava Obec Baška, Baška 71, 040 16 Košice 16
6. December 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 554/2023
554/2023
0,00 € AstraZeneca AB Ministerstvo zdravotníctva SR
6. December 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0301617
30,00 € Obec Trstín Štibraná Silvia
6. December 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201606
30,00 € Obec Trstín Nižňanská Veronika
6. December 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201594
30,00 € Obec Trstín Vajsábel Peter
6. December 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0301618
30,00 € Obec Trstín Židek Oliver PhDr.