Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
Pestovateľská činnosť
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z 2 2021 05 02
86 316,80 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
22.
Január
2021
Dohoda o uznaní dlhu a splátkovom kalendári
AVF 02/2020
0,00 € Artichoke s.r.o. Audiovizuálny fond
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/20/54E/29 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/20/54E/29
0,00 € Peter Svitek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
22.
Január
2021
Zmluva
ZM1006902
15,00 € 2RTISTA s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Január
2021
Pestovateľská činnosť
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z 4 2021 05 04
90 828,05 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 1997/2020/OV
3352/2020/NPPC-VÚŽV
1 571,38 € Tibor Filip SHR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
Pestovateľská činnosť
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z 5 2021 05 05
84 216,68 € Ing. Mariana Tullová, EUROLES LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 1033/2020/OV
3351/2020/NPPC-VÚŽV
136,05 € Andrej Koniar Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/31/54E/22 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/31/54E/22
0,00 € Richard Földi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22.
Január
2021
Zmluva č. G02/2021 o vykonaní štátnych veterinárnych činností v roku 2021 uzavretá podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka
2/2021/ŠVPS/RZHG02/2021
0,00 € MVDr. Ivan Gabaľ Regionálna veterinárna a potravinová správa, Žiar nad Hronom
22.
Január
2021
Pestovateľská činnosť
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z 3 2021 05 03
89 530,87 € Jozef Kopecký K-FOREST LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 1016/2020/OV
3350/2020/NPPC-VÚŽV
1 319,69 € Ján Kmeť Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle § 2
21/01/54E/100
0,00 € Michal Vadócz Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/402 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/402/TT
0,00 € Peter Ulehla Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 1950/2020/OV
3349/2020/NPPC-VÚŽV
54,42 € Milan Škrečko Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
Pestovateľská činnosť
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z 1 2021 05 01
87 971,78 € TatraGreen, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
22.
Január
2021
DODATOK k dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok k dohode 20/17/059/1/2021
0,00 € "BARACHA" , Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/224 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/224/TT
0,00 € Katarína Kontínová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
Január
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle
21/01/54E/131
0,00 € Tatiana Selická Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22.
Január
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D20/17/54E/4356/2021
0,00 € JOMES line s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky