Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Zmluva o nájme lesných pozemkov 3/07/Nn/2024
1432/2024/LSR
0,00 € Rímskokatolícka cirkev – prepozitúra Panny Márie, Farnosť Nové Mesto nad Váhom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie
22. Máj 2024
Darovacia zmluva
2024/20
0,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
22. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023009858
600,00 € Jesús Fernández Domínguez Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. Máj 2024
Dohoda o platbách č. 42499500/13
160/2024
118 612,35 € Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
22. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva
SNM-GR-ZOD-2024/1228
99,00 € Ľubomír Podušel Slovenské národné múzeum
22. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023009852
1 050,00 € Petr Louda Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. Máj 2024
Zmluva o personálnom a technickom zabezpečení plynulého chodu sobášneho obradu v kaplnke Budatínskeho hradu
75/2024
150,00 € Lajmon Dávid Považské múzeum
22. Máj 2024
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
6/2024
0,00 € Pokoj a zdravie Obec Chudá Lehota
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
71/2024
36 000,00 € KAROL KOVÁCS s.r.o., L.Svobodu 8, 979 01 Rimavská Sobota Obec Rakúsy
22. Máj 2024
114/2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
114/2024
2 050,00 € Fond na podporu umenia Obec Tešedíkovo
22. Máj 2024
Príkazná zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní č. 458/2024-4186
Príkazná zmluva č. 458/2024-4186
350,00 € Ing. Andrea Kabátová Obec Marcelová
22. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie
22052024
3 780,00 € HRDZA Obec Cejkov
22. Máj 2024
Príkazná zmluva
PZ 239/2024
3 000,00 € Javier Segarra Martí Výskumná agentúra
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
563/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing. Gabriela Tóthová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
22. Máj 2024
Prenájom hrobového miesta
2014/137-1/2024
78,00 € Technické služby mesta Humenné Mária Račková
22. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023009850
450,00 € Libor Frank Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. Máj 2024
Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda
ŠOP SR-Z/66/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023009846
600,00 € Ladislav Havela Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. Máj 2024
Zmluva
11/108004/2024/OZ-ŠS
40,00 € MgA. Dorota Kenderová, ArtD. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
22. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
1023009844
600,00 € Evžen Kočenda Agentúra na podporu výskumu a vývoja