Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
21.mpr-145-098/2021
7,70 € Ing. Marián M O R O S K O Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
žpr – 16 – 184 / 2021 – FES
18,92 € PLAVOCKÝ Radovan Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/25/54E/2774 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc” - Opatrenie č. 2
21/25/54E/2774
0,00 € Tomáš Trnka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
žpr – 16 – 560 / 2021 – FES
12,00 € MASÁR Michal Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
žpr – 16 – 163 / 2021 – FES
17,28 € LOJAN Peter Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/34/53g/5 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g
21/34/53g/5
53 343,84 € Obecný podnik Jedľová s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15.
Apríl
2021
Nájomná zmluva nad rok - Cesta I/2 a I/51 Holíč - obchvat, II. etapa, 1. stavba
191/6153/2021
0,19 € Nejedlík Roman Slovenská správa ciest, Bratislava
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VePS – 56-64/2021
11,17 € Ing. Ján ČAKLOŠ Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/25/54E/2246 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc” - Opatrenie č. 2
21/25/54E/2246
0,00 € Patrik De Dona Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VePS – 56-63/2021
18,86 € Ing. Ladislav Machava Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/25/54E/2772 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc” - Opatrenie č. 2
21/25/54E/2772
0,00 € Alena Kvardová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
15.
Apríl
2021
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/107/2020
0531/2020-D1
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
VeSŠO-101-38/2021
51,09 € Rastislav Sedlák Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda 21/34/53g/9 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g
21/34/53g/9
326 434,80 € JAS Bardejov, s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
13.mpr-44-259/2021
10,11 € Ivan BOGÁR Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva č. SE-VO2-2021/002240-009
SITB_ZM_SE-VO2-2021-002240-009_2021
8 160,00 € MICROCOMP – Computersystém s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SCKM-55-16/2021
14,04 € Ing. Radomír BOTKA Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-VO-26-006/2021
KRHZ-TN-VO-26-006/2021
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rudník
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SCKM-55-15/2021
24,08 € Ing. František STOLÁR Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Záložná zmluva č. 400/192/2019
400/192/2019/ZZ
785 707,00 € IC Holding, s.r.o. a spol. Štátny fond rozvoja bývania