Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116726
13,53 € Marianum Halušová Edita Ing.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801513
135,30 € Marianum Petrová Jana
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801518
13,53 € Marianum Van den Berg Jana
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125962
13,53 € Marianum Tisoň Pavol MUDr.
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125932
13,53 € Marianum Horváth Alojzia
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1317935
13,53 € Marianum Truhlářová Viera
7. Október 2022
Rámcová dohoda na dodávku kancelárskych a hygienických potrieb
3-120-0005-2022
78 743,23 € 4Media s.r.o. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
7. Október 2022
Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy č. 24/2022 na toaletný papier
44/2022
0,00 € CECH Company s.r.o. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116746
135,30 € Marianum Nanásiová Oľga
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125947
13,53 € Marianum Vašková Ľudmila
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/2125961
135,30 € Marianum Freyerová Zuzana
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1801523
135,30 € Marianum Miháľ Robert
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/3100292
135,30 € Marianum Pagáčová Jitka
7. Október 2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 43/2022/E
P43/2022
0,00 € VERTIV, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študentov
ZML-2022/1-1000:191006
0,00 € KMCG s. r. o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1116728
135,30 € Marianum Vargová Alžbeta
7. Október 2022
nájom za hrobové miesto
ZML.2022/1317946
13,53 € Marianum Finková Olívia
7. Október 2022
Zmluva č. 8/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
Zmluva č. 8/2022 o poskytnutí finančného príspevku na bývanie
0,00 € PaedDr. Bibiána J. Trnavský samosprávny kraj
7. Október 2022
Zmluva o spolupráci č. 046/2022
046/2022
150,00 € Český spolok v Košiciach Turčianska galéria v Martine
7. Október 2022
Dohoda o používaní súkromného motorového vozidla na pracovnej (služobnej) ceste
2022/206
0,00 € JUDr. Lineta Šandorová Ministerstvo financií SR