Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva na zber vytriedených odpadov
442023
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
5. Jún 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/01/KE
39/6/2023-SAMRS
10 000,00 € Sote Information & Communication Technology (Sote Hub) Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
5. Jún 2023
Darovacia zmluva
346/42/2023/závodKE - Ján Mižišin
0,00 € Ján Mižišin Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Darovacia zmluva
345/41/2023/závod KE - Peter Pancurák a Rastislav Kinlovič
0,00 € Peter Pancurák a Rastislav Kinlovič Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
OPKZP-PO1-SC131-2017-22/15
1 922 812,75 € Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici Slovenská agentúra životného prostredia
5. Jún 2023
Sublicenčná zmluva
05062023
0,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
5. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
342/40/2023/závod KE - PRIMUM, s.r.o.
0,00 € PRIMUM, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
2022-0042-1180530/01
0,00 € Alter Energo, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva č. 781/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
Zmluva č. 781/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej do
1 600,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Nemce
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
334/63/2023/UP - Obec Tulčík
100,00 € Obec Tulčík Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96650
2 040,00 € Odzgan Tibor, Soňa Odzganová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
96579
1 500,00 € Mecko Ľubomír, Mecková Erika Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
94204
1 500,00 € Ing. Anton Novotný , JUDr. Monika Novotná Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
83961
1 342,00 € Golianová Emília , Muráňová Viera Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
81300
3 400,00 € Mgr. Ján Zajac, Ing. Stanislava Zajacová, r. Gúčiková Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. Jún 2023
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VeVZRK-110-1/2023
18,67 € Eduard ČIEŠKO Ministerstvo obrany SR
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
73783
1 500,00 € Marián Havrila, Jana Havrilová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
103242
1 500,00 € Róbert Krč, Daniela Krčová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102895
2 720,00 € Maroš Mikula, Gabriela Mikulová Slovenská inovačná a energetická agentúra
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
102653
1 500,00 € František Paciga, Alena Pacigová Slovenská inovačná a energetická agentúra