Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Nájomná zmluva č. ZŠN/23/008
Nájomná zmluva č. ZŠN/23/008
0,00 € Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. HOCKEY SKILLS CENTRE, s.r.o.
22. September 2023
Nájomná zmluva
2/09/2023/NZ
0,00 € Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Martin Švec
22. September 2023
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neveréjnemu poskytovateľovi sociálnej služby na rozpočtový rok 2023 - Ing. Štefan Kučák
20230778
588,50 € Občianske združenie Teresa Benedicta Mesto Michalovce
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby č. 883/2023
883/82023
824,82 € Zariadenie sociálnych služieb Nestor o.z. Mesto Žilina
22. September 2023
Kúpna zmluva
38/2023
0,00 € Bigimi, s.r.o. Obec Studenec
22. September 2023
Zmluva o pripojení a odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou č. 5/2023
20/2023
0,00 € Igor Mišovych Obec Bádice
22. September 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
SEMOD-16-88/2023
21,72 € Karol Trup Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
Nájomná zmluva č. 17187/2023 o nájme hrobového miesta uzatvorená podľa zákona č. 131/2010 Z. z., o pohrebníctve a ust. § 663 a násl. Občianskeho zákonníka
17187/2023
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Lozinský Jaroslav
22. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/07384/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Malý Šariš
22. September 2023
Zmluva o dielo, č. objednávateľa: 196/SCŽSK/2023, č. zhotoviteľa: OS23030515/SK (Modernizácia a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy v regióne Liptov)
633/2023/OD
989 205,42 € Metrostav DS, a.s. Žilinský samosprávny kraj
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 1187
119/2023
7,00 € Obec Štrba Zdena Otčenášová
22. September 2023
Zmluva o spolupráci NP RT I.
401/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Jasov
22. September 2023
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
VePS-8-92/2023
11,92 € Ing. Milan JURÍK Ministerstvo obrany SR
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 31.7.2023
509/2023-2110
0,00 € Marek Antol,Kanianka Obec Tužina , Tužina 76, 972 14
22. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 40/2023
40/2023
150,00 € Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Eötvösova ul. 39, Komárno Mgr. Eva Jelenková
22. September 2023
Nájomná zmluva
21/2023
15,00 € Obec Horná Kráľová Andrea Kotlárová
22. September 2023
Pokyn na zmenu č. 36 k ZM/2021/0051 - Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná
PZ/2021/0051/0036
135 039,23 € Združenie R3HTA ( vedúci člen: HOCHTIEF SK s.r.o./PORR s.r.o./HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby č. 882/2023
882/2023
1 061,06 € Zariadenie sociálnych služieb Nestor o.z. Mesto Žilina
22. September 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla a pitnej vody č. ZM-T-07/2023
ZM-T-07/2023
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Sĺňava, na ulici Partizánska 3261/18 v Poprade, v správe E - byt správa domov s.r.o. Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
22. September 2023
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji - 2. etapa, I/72 Čertovica - Lajštrok - rekonštrukcia mosta ev. č. 72 -065
1990/1230/2023
1 718 327,26 € SMS a.s. Slovenská správa ciest, Bratislava