Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D20/17/54E/2925/2021
0,00 € Miloslava Pinkava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Január
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
21/17/54E/72/2021
0,00 € Monika Balážová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Január
2021
Zmluva o poskytnutí služby č. 751/2020/OV
3348/2020/NPPC-VÚŽV
2 278,84 € Ing. Pavol Černák Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
22.
Január
2021
Dohoda o splátkach dlhu č. 1/2021
1/2021
1 071,51 € František Gombita Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/1587 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/158/TT
0,00 € Mária Siváková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
Január
2021
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/17/54E/5775/2021
0,00 € Mgr. Klaudia Blaškovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
22.
Január
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
310/2020
2 000,00 € Katarína Šoltysová Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/1176 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 2 v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/1176/TT
0,00 € Ing. Robert Schmidt Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
Január
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
ÚHLLM-28-39/2021
9,70 € MVDr. Marián HRABOVSKÝ Ministerstvo obrany SR
22.
Január
2021
ZMLUVA č. 14/2020-141
5304-2020-LSR
62,36 € Radoslav Čeman, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Január
2021
Zmluva o stabilizačnej pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
301/2020
2 000,00 € Alžbeta Ščurová Fond na podporu vzdelávania
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/46/54E/77 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21_46_54E_77
0,00 € Miroslav Zemjanek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/3575 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 3B v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/3575/TT
0,00 € LINUS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
Január
2021
ZMLUVA č. 22/2020-141
5303-2020-LSR
4 672,00 € Urbárska lesná spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Málinec LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Január
2021
Dohoda o starostlivosti o pridelené služobné motorové vozidlo a jeho vedenie
ŠOP SR-Z/2/2021
10,00 € Ing. Igor Buček Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22.
Január
2021
ochrana objektov
Zmluva č. PCO 04 2021
3 720,00 € JSB s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
22.
Január
2021
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/1227 o poskytnutí finančného príspevku – Opatrenie č. 1 v rámci projektu „Prvá pomoc“
Dodatok č. 1 k D O H O D E číslo: 20/08/54E/1227/TT
0,00 € STK Trnava, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
22.
Január
2021
ZMLUVA č. 12/2021-141
879-2021-LSR
64,56 € Ing. Milan Rybár LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/24 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/26/54E/24
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Lucia Tomková
22.
Január
2021
D O H O D A číslo: 20/08/54E/3731 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
D O H O D A číslo: 20/08/54E/3731/TT
0,00 € Helena Krajčovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava