Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/925 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/925
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ing. Peter Samborský
15.
Apríl
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VePBA-26-21/2021
26,36 € Branislav TOMÁŠEK Ministerstvo obrany SR
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1200
0,00 € Juraj Bernát B-Ski Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/924 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/924
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Peter Pyšný
15.
Apríl
2021
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06NSP1000311 za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2021
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06NSP1000311 za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2021
36 874,00 € WESPA, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1188
0,00 € Ján Líška Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15.
Apríl
2021
Kúpna zmluva
5191/2021/LSR
2 300,00 € DUAMAN, s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prešov
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/803 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/803
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ján Sabacký
15.
Apríl
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/2/2021
0143/2021
171 109,12 € Centrum finančného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/923 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/923
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ing. arch. Martina Ťažká
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 2
21/23/54E/1192
0,00 € Marianna Hudecová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15.
Apríl
2021
číslo: 21/26/54E/922 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/922
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ján Šingler
15.
Apríl
2021
Zmluva o podnájme bytu č.8_2021
10-742/21
0,00 € Matej MARUŠIN Štátne divadlo Košice
15.
Apríl
2021
DOHODA číslo: 21/10/54E/614 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/10/54E/614
0,00 € Pavol Černák - ČEKO - Mix Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/920 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/920
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Jaroslav Iskra
15.
Apríl
2021
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06DDZS000220 za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2021
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06DDZS000220 za obdobie od 1.1.2020 do 31.1.2021
8 572,00 € ZDRAVOTRANZ – NDS, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
15.
Apríl
2021
Dohoda o poskytnutí FP v rámci NP "Prvá pomoc" opatr.č. 4(A)
21/23/54E/1179
0,00 € Peter Hujčák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
15.
Apríl
2021
Dohoda o posk. fin. príspevku "Prvá pomoc"-Opatrenie č.2, §54 odst.1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o služ. zamest. a o zmene a doplnení niektor. zákonov v znení nesk. predp.
21/38/54E/1154
0,00 € Ján Prejsa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15.
Apríl
2021
Dohoda č. 21/12/54E/1556 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 1,3A alebo 3B
21/12/54E/1556
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Andrea Zimová AMITEX
15.
Apríl
2021
D O H O D A číslo: 21/26/54E/921 o poskytnutí finančného príspevku
21/26/54E/921
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica ÚPetra Polcerová