Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0456/2023
28,50 € Marta Juríčková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0455/2023
55,33 € Ján Matejka, Beáta Matejková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0454/2023
151,78 € PharmDr. Miroslav Gulika Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0453/2023
94,24 € Andrej Hupčík, Daniela Hupčíková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0452/2023
47,11 € Jana Želísková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0451/2023
153,92 € Ing. Jozef Wenderla, Mária Wenderlová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0450/2023
132,23 € Michal Vojtela, Katarína Vojtelová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0449/2023
49,70 € Ing. Daniela Bieliková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0448/2023
119,30 € Eva Bajcárová, Milan Bajcár Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0447/2023
51,41 € Zuzana Chalupová Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
Z0446/2023
153,94 € Ernest Pavlík, Henrieta Pavlíková Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o podmienkach úhrady lieku č. 402/2023
402/2023
0,00 € Dr.Falk Pharma GmbH Ministerstvo zdravotníctva SR
5. Jún 2023
Zámenná zmluva
13/2023
0,00 € Radovan Kocúr Obec Oravské Veselé
5. Jún 2023
dodatok č 1 k zmluve č.23/04/054/57
dodatok č.1
0,00 € Obec Trstená na Ostrove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5. Jún 2023
Uznanie záväzku číslo 8/2023
Uz č. 8/2023
0,00 € Eva Suchárová Tureková PREŠOV REAL, s.r.o.
5. Jún 2023
Uznanie záväzku číslo 9/2023
Uz č. 9/2023
0,00 € Stanislav Wisniovski PREŠOV REAL, s.r.o.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22/05/2023
840,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Príbelce
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0219/2023
2 550,00 € Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií n. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 24.08.2022
Zmluva č. 8/2023/DSSGa
0,00 € VIZIA Slovakia, s.r.o. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Galanta, Krásna 1083, 924 00 Galanta
5. Jún 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 614/2020/UZ
36/2023
30 000,00 € Všeobecná úverová banka, a. s. Obec Osikov