Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Nájomná zmluva
30803/NZ-147/2024/Levoča/1786/VavGa
134,32 € Alžbeta Sučová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27. Február 2024
KOLEKTÍVNA ZMLUVA na rok 2024 Špecifický doplnok č. 9 ku Kolektívnej zmluve UK
Z/2024/349/IX/FTVŠ/DEK
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta telesnej výchovy a športu Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri FTVŠ UK
27. Február 2024
Kúpna zmluva
KZ_007/2024
269 040,00 € P & L Slovakia, spol.s.r.o. Mesto Topoľčany
27. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov - stáž - v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 98/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:185
0,00 € Kristína Krajčiová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
27. Február 2024
Nájomná zmluva CRZ 5977/2023/LSR
5977/2023/LSR
5 915,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Ján Soveľ - SHR číslo farmy: 275071
27. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/328/2023/K
2024000755
0,00 € Žiga Jozef, Žigová Eva Mesto Košice
27. Február 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
50/2024
0,00 € Digitel, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
27. Február 2024
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
2024053/2024
150,00 € Emma Vičanová Národné osvetové centrum
27. Február 2024
Pracovná zmluva
01102011-N
Doplnená
0,00 € Viktor Rácz Nána Invest, s.r.o.
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č.2/2024
2024/006
149,33 € Peter Chochlík Obec Mníchova Lehota
27. Február 2024
Mandátna zmluva
2024/005
25,00 € Constat, s.r.o. Obec Mníchova Lehota
27. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. C13/ŠFRB/2024
C13/ŠFRB/2024
112,00 € Martin Dický Obec Belá nad Cirochou
27. Február 2024
Zmluva o nájme
31/2024
11,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
27. Február 2024
Kúpno-predajná zmluva
30/2024
9 500,00 € Fyzická osoba Obec Zemianska Olča
27. Február 2024
Dohoda o ukončení nájmu
29/2024
0,00 € Obec Zemianska Olča Fyzická osoba
27. Február 2024
Zmluva o výpožičke SNM-AM-ZOV-2024/000
PUSR-2024-059
0,00 € Slovenské národné múzeum Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
27. Február 2024
Zmluva o spolupráci
Z - 16/24
150,00 € Artis Omnis, s.r.o. Slovenské literárne centrum
27. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/162/2024
20,00 € Obec Branč Šimon Kónya, MUDr.
27. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov - stáž - v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 101/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:184
0,00 € Miroslav Kolar Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
27. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03881-Z
SPO-V04-03881-Z
19 000,00 € Veronika Smolinská Slovenská agentúra životného prostredia