Centrálny register zmlúv

Zrušené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2018
Kúpna zmluva
Z201834959_Z
Zrušená
104 076,00 € Tribiano s. r. o. Obec Kojatice
5. September 2018
Kúpna zmluva
Z201836651_Z
Zrušená
104 040,00 € JRK Slovensko s.r.o. Obec Kračúnovce
27. Júl 2017
Kúpna zmluva
Z201736183_Z
Zrušená
104 000,00 € Marián Šupa Mesto Rajec
30. Október 2020
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202026802_Z
Zrušená
104 000,00 € PIENINY RESORT s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
13. Máj 2021
Rámcová dohoda
Z20218811_Z
Zrušená
103 635,24 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
25. Jún 2020
Kúpna zmluva
Z202013651_Z
Zrušená
103 204,85 € BCF ENERGY, s. r. o. Obec Štiavnik
25. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201845716_Z
Zrušená
103 000,00 € Eurokomp group s. r. o. Združenie obcí EKOTORYSA
27. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-P942-512-002-003
IROP-CLLD-P942-512-002-003
Zrušená
102 864,55 € Mesto Medzilaborce Miestna akčná skupina Laborec, o.z.
21. Marec 2019
Kúpna zmluva
Z20198610_Z
Zrušená
102 720,00 € Gekkon s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
26. Január 2022
Rámcová dohoda
Z2022282_Z
Zrušená
102 399,00 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
23. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201817256_Z
Zrušená
102 360,00 € TRANSTECHNIK CS,spol. s r.o. STES spol. s r.o.
14. Apríl 2016
Kúpna zmluva
Z20168275_Z
Zrušená
102 011,00 € KONNEX s.r.o. Mesto Hnúšťa
13. Február 2017
Kúpna zmluva
Z20175115_Z
Zrušená
102 000,00 € COPY PRINT GROUP, s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
21. Január 2022
Kúpna zmluva
Z20221_Z
Zrušená
102 000,00 € MMJ Trade s.r.o. Obec Klokočov
2. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20161717_Z
Zrušená
102 000,00 € EUROVIA SK, a.s. Obec Čerhov
25. Február 2016
Zmluva o dielo
Z20163786_Z
Zrušená
102 000,00 € VAAT, spol. s r.o. Obec Buglovce
11. Jún 2018
Kúpna zmluva
Z201824155_Z
Zrušená
102 000,00 € KOSIT a.s. Mesto Moldava nad Bodvou
12. Apríl 2018
Kúpna zmluva
Z201815672_Z
Zrušená
101 989,99 € AUTO VALUŠEK služby, s. r. o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
29. Marec 2021
Rámcová dohoda
Z20215645_Z
Zrušená
101 760,00 € Ing. Mgr. Denisa Fučíková - Majster Papier Univerzitná nemocnica Bratislava
12. Október 2018
Kúpna zmluva
Z201842915_Z
Zrušená
101 700,00 € ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Obec Sirník