Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Kúpna zmluva č. 39/2023
204/2023-2060-2063
3 470,00 € Patrik Križan SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
21. September 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
233/2023-2060-4050
36 062,00 € MALKIA, s.r.o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. September 2023
UZNANIE ZÁVÄZKU a DOHODA O SPLÁTKACH
232/2023-2060-4050
17 214,87 € Michales Media, s. r. o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. September 2023
UZNANIE ZÁVÄZKU a DOHODA O SPLÁTKACH
213/2023-2060-4050
7 336,67 € Randal Agency s.r.o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. September 2023
DOHODA O SPLÁTKACH
219/2023-2060-4050
15 834,33 € WE Men Models, s. r. o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-X303-ZZ-1
953 500,00 € GLASKO s.r.o. Prešov Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. September 2023
Kúpna zmluva č. 31/2023
196/2023-2060-2063
7 022,92 € Ondrej Perašín a manželka Mária Perašínová; Miriam Papcúnová; Mgr. Antonín Švejda SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
20. September 2023
Dohoda o prehlbovaní kvalifikácie
238/2023-2060-2010
Doplnená
0,00 € Milan Kubiš Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-F681-ZZ-1
180 185,00 € V I K O spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AUL8-ZZ-1
174 360,60 € TICHELMANN SK s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
14. September 2023
Zmluva o implementácii mimoriadnych opatrení na elimináciu dopadu nárastu cien elektrickej energie na vybrané skupiny odberateľov
236/2023-2060-4100
0,00 € Slovak Power Holding, B.V. a Slovenské elektrárne, a. s. a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Slovenská republika v mene ktorej koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AQT3-ZZ-1
350 000,00 € LOWA PRODUCTION s. r. o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. September 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
198/2023-2060-4236-10
879 120,00 € TEKRO Nitra, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
198/2023-2060-4236-20
353 022,00 € BPS Horovce 2, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. September 2023
Príkazná zmluva
229/2023-2060-4230
3 000,00 € Ing. Jozef Ivanič Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11. September 2023
Zmluva o dielo
230/2023-2060-1090
70 700,00 € Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. September 2023
Kúpna zmluva č. 40/2023
205/2023-2060-2063
3 690,00 € Andrej Mydlo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
8. September 2023
Kúpna zmluva č. 41/2023
206/2023-2060-2063
3 455,00 € Andrej Mydlo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
7. September 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/MH SR
234/2023-2060-2061
Doplnená
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
317/2018-2060-2230-N944-ZZ-3
3 999 928,59 € GA Drilling, a. s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky