Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. November 2023
GRANT AGREEMENT
310/2023-2060-4120
42 075,00 € European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
21. November 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom
146/2021-2060-4233-ASK2/1
135 974,81 € Redoak, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-ASH1-ZZ-1
530 903,39 € PETRIO, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-688
16 813,00 € JP Dynamics s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-696
10 000,00 € Peter Melek Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-687
6 886,00 € Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-700
11 366,30 € Training & Consulting, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmluva o prevode a vklade akcií
241/2023-2060-1060
0,00 € E.ON First Future Energy Holding B.V., Západoslovenská energetika, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16. November 2023
Zmenená a upravená akcionárska zmluva
242/2023-2060-1060
0,00 € E.ON Slovensko, a.s., E.ON Beteiligungen GmbH, E.ON First Future Energy Holding B.V. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-698
Doplnená
19 989,70 € SKILLFILL s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-699
Doplnená
18 624,00 € SKILLFILL s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-692
9 739,00 € MEA MEDIA, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-685
6 310,00 € Ing. Mgr. Renáta Fogeltonová Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-691
8 414,00 € Mavio Media s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
15. August 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
212/2023-2060-2030
11 998,80 € Promopoint, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti
146/2021-2060-4233-AXD5-ZZ-1
178 497,19 € Viktor Vajda Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
13. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
145/2021-2060-4233-BAC8-ZZ-1
91 157,25 € Marcel Polomčák, Čierny orol Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
13. November 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Y351-ZZ-3
2 080 602,45 € HESTA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
10. November 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
296/2023-2060-2030
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory vo forme dotácie
273/2023-2060-3220-689
10 000,00 € KIDCham - Kids Chamber of Crafts and Commerce, n.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky