Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
274/2023-2060-4200
574 818 539,10 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
18. Október 2023
Kúpna zmluva č. 35/2023
200/2023-2060-2063
3 252,00 € Katarína Ambrusová, zastúpená: advokátskou kanceláriou LD Legal, s.r.o. SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
18. Október 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
268/2023-2060-1014
33 064,80 € LINGUITY, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
403/2021-2060-4233-BCW3-ZZ-1
190 540,27 € DOS - TRADING spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
12. Október 2023
Kúpna zmluva č. 36/2023
201/2023-2060-2063
41 871,00 € JUDr. Martina Doležalová, PhD. SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo hospodárstva SR
12. Október 2023
Dohoda o splátkach
216/2023-2060-4271
1 001 677,52 € Punch Precision Detva, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
198/2023-2060-4236-7
403 999,39 € Farma Kameničany, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
10. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
239/2023-2060-4271
37 796,54 € V + S Welding, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
192/2023-2060-4236-3
374 000,00 € SSE – MVE, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZALOZNEHO PRAVA na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AVU3-ZZ-1
55 277,20 € Juraj Bobula Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republika
5. Október 2023
Uznanie záväzku a Dohoda o splátkach
237/2023-2060-4051
5 815,06 € Kammercial Production s.r.o. SR - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
235/2023-2060-2063
Doplnená
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministersvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-Z186-ZZ-1
1 500 000,00 € HOLZWOOD s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
61/2021-2060-4230-AWT9-ZZ1
196 592,25 € ROYAL DATA GROUP EUROPE s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
222/2023-2060-2063
10 400,00 € Danfoss Power Solutions a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Október 2023
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 2/2023
260/2023-2060-2063
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR SLOVENSKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo hospodárstva SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
192/2023-2060-4236-1
400 675,00 € SSE - MVE, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W170-ZZ-2
726 434,50 € SILUMA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Október 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-W170-ZZ-3
723 009,50 € SILUMA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Október 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
145/2021-2060-4233-ATK5-ZZ-1
171 633,84 € POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky